Podrška Ujedinjenog Kraljevstva poboljšanju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori

Objavljeno: 30.11.2021. 16:00 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Generalna direktorica Direktorata za unapređenje konkurentnosti u Ministarstvu ekonomskog razvoja Olivera Vukajlović sastala se sa Nikolom Stojanoskim, direktorom za trgovinu i investicije Odeljenja za međunarodnu trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva i otpravnikom poslova Britanske ambasade u Crnoj Gori  Stivom Erikom.

Današnji sastanak je nastavak sastanka koji je ministar Jakov Milatović ranije održao sa britanskim poslanikom i britanskim trgovinskim izaslanikom za Zapadni Balkan, Martinom Vikersom.

“Intenzivni razgovori vode ka daljem poboljšanju ekonomske saradnje između naše dvije zemlje, a posebno u pogledu unapređenja privrede, zelene agende, inovacija i privlačenja stranih investitora”, kazala je Vukajlović.

Nadalje, ona je govorila o aktivnostima na kojima MER u kontuniutetu  radi  kako bi kreirali povoljan i privlačan poslovni ambijent.

“Mikro, mala i srednja preduzeća, čine veliki procenat od ukupnog broja preduzeća,  što nas je dodatno obavezalo da ovom sektoru posvetimo više pažnje, ali i resursa. S toga je značajan dio naših napora usmjeren ka dugoročno održivom planiranju i sprovođenju strukturnih reformi, koje će doprinjeti stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za razvoj biznisa”, dodala je direktorica Vukajlović.

Direktorica Vukajlović  je dodala da postoji veliki broj dokumenata; programa, zakonodavnih i strateških okvira koji detaljno mogu informisati potencijalne investitore o poslovnoj i investicionoj klimi, o biznis zonama i investicionim olakšicama u Crnoj Gori, i najavila unapređenje postojećih akata i programa, ali i donošenje novih u cilju unapređenja poslovnog ambijenta.

Ona je pohvalila i saradnju koju tim povodom MER ima sa Savjetom za konkurentnost, gdje se zajednički radi na izradi Registra nameta, kao važnoj platformi koja će obuhvatiti sve  podatke o nametima na lokalnom i državnom nivou.

Nikola Stojanoski je naglasio da postoji potreba poboljšanja ekonomske saradnje između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.

Pohvalio je rad na brojnim dokumentima kojima će se uređivati investicioni i poslovni ambijent i ponudio tehničku i savjetodavnu pomoć i podršku UK u rješavanju važnih administrativnih barijera.

Sagovornici su se složili da je današnji sastanak odlična prilika za razmijenu iskustava i savjeta za dalje unapređenje i povezivanje sa britanskim kompanijama koje posluju na teritoriji Crne Gore ili imaju u planu da budu dio crnogorskog poslovnog ambijenta.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?