Podsjetnik: Specijalni tvining poziv za Zapadni Balkan od izuzetne važnosti za Crnu Goru

Objavljeno: 25.05.2021. 11:44 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Podsjećamo crnogorsku naučnu zajednicu o mogućnostima apliciranja na specijalni poziv za tvining projekte za zemlje Zapadnog Balkana, u okviru EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, horizontalna oblast „Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora“.

U pitanju je poziv namijenjen istraživačkim timovima sa Zapadnog Balkana, koji za cilj ima da se ojača određeno područje istraživanja u naučnoj instituciji kroz povezivanje s najmanje dvije međunarodne vodeće institucije iz različitih članica EU, putem: kratkoročnih razmjena osoblja; ekspertskih posjeta i kratkoročnih (virtuelnih) obuka; radionica; učešća na konferencijama; organizacija zajedničkih aktivnosti poput ljetnjih škola; aktivnosti diseminacije i komunikacije sa javnošću. Takođe, projektima se odobravaju i troškovi istraživanja, potrošnog materijala i sitne opreme, koji mogu biti prihvatljivi u iznosu do 30% traženog finansiranja.

Poziv je specifičan, jer crnogorski istraživači imaju veću mogućnost da povuku sredstva u odnosu na ostale pozive namijenjene naučnoj zajednici, a koji će biti objavljeni u narednom periodu.

Poziv će biti raspisan sredinom juna.

U međuvremenu, pozivamo Vas da ispratite vebinar The Funding & tenders Portal for beginners (Portal za učesnike - početnike u Horizont Evropa programu), u četvrtak, 27. maja, od 10:00h, koji predstavlja jako značajnu priliku za istraživače koji do sada nisu podnosili projekte za prethodne EU programe (Horizont 2020, FP7) da se upoznaju sa platformom putem koje se aplikacija podnosi, ali i za iskusnije istraživače da se podsjete svih pravila vezanih za postupak podnošenja prijave. Učesnici će biti u mogućnosti da se upoznaju sa brojnim funkcijama Portala: kako se traže partneri, koji su ranije finansirani EU projekti i na koji način mogu da iskoriste rezultate tih projekata, kako se vrši registracija institucije, i drugim.

Link putem kojeg možete pratiti vebinar je: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm 

Takođe, podsjećamo Vas da je nacrt radnog programa za horizontalnu oblast „Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora“ koji sadrži više detalja o specijalnom pozivu za tvining projekte (TST-02-01-2021 Twinning Western Balkans special) dostupan na sljedećem linku:https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers, https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/7-WP-Widening-ERA-January-2021.pdf, pa Vas pozivamo da se sa istim upoznate i da već započnete pripreme za podnošenje predloga projekata za ovaj poziv. U ovome Vam mogu pomoći vebinari Evropske komisije koji detaljno predstavljaju novi Horizont Evropa program: Kako pripremiti uspješan predlog projekta u okviru programa Horizont Evropa, a koje možete naći na linkovima:

Part I - https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm

Part II - https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm

Podsjećamo da je i prije formalnog pristupanja naše zemlje Horizont Evropa programu, crnogorskim naučnoistraživačkim institucijama omogućeno da učestvuju u ovom programu, na ravnopravnoj osnovi sa institucijama iz EU27.

Za više informacija, pozivamo vas da se obratite Mileni Milonjić, načelnici Direkcije za EU programe za nauku i istraživanje, putem e-maila: milena.milonjic@mpnks.gov.me i telefona 020 405 307.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?