Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Postupak za izdavanje vize

Objavljeno: 14.06.2021. 06:53 Autor: MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA CRNE GORE

Zahtjev za izdavanje vize stranac podnosi lično, na posebnom obrascu.

Za stranca koji je maloljetan, odnosno poslovno nesposposoban, zahtjev podnosi roditelj, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Uz zahtjev za izdavanje vize stranac je, zavisno od vrste vize koju traži, dužan da priloži :

  • važeću putnu ispravu -  rok važenja putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca duži od roka važenja vize
  • jednu fotografiju u boji, veličine 35 x 45 mm,,
  • dokaz o svrsi boravka u Crnoj Gori (pozivno odnosno garantno pismo pravne ili fizičke osobe iz Crne Gore),
  • dokaz o osiguranom smještaju (potvrda o uplaćenom turističkom aranžmanu, hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja),
  • dokaz da posjeduje dovoljno sredstava za troškove izdržavanja tokom boravka u  Crnoj Gori, kao i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu (gotovina, čekovi, potvrda sredstvima na bankovnom računu),
  • dokaz o sredstvu putovanja ili namjeri povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu (povratna putna karta, saobraćajna i vozačka dozvola),
  • dokaz o zdravstvenom osiguranju,
  • dokaz o uplati konzularne takse
  • druge dokaze na osnovu kojih se može cijeniti opravdanost zahtjeva za izdavanje vize.

Detaljnije o proceduri izdavanja viza vidjeti u dokumentu Pravilnik o vizama i viznim obrascima.

Dokumenta

Vezani članci:

Dijaspora 15.06.2021.
Propisi 15.06.2021.
Preleti aviona 14.06.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?