Potpisan Sporazum između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju

Objavljeno: 22.07.2022. 12:43 Autor: ministrarstvo rada i socijalnog staranja

Sporazum između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju donijeće brojne benefite građanima dvije države koji će biti izjednačeni u korišćenju prava iz socijalnog osiguranja, odnosno prava iz zdravstvenog osiguranja, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, prava za slučaj nezaposlenosti, dodatka za djecu i administrativno pravnu pomoć državljanima Crne Gore i Rumunije, kako na teritoriji zemlje rada, tako i na teritoriji zemlje porijekla.

To je saopšteno prilikom potpisivanja sporazuma između dvije države, koji su potpisali ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović i ambasador Rumunije u Crnoj Gori Viorel Ardeleanu. 

Želim da iskažem zadovoljstvo zbog potpisivanja Sporazuma između Crne Gore i Rumunije o socijalnom osiguranju, koji omogućava crnogorskim državljanima koji borave i rade u Rumuniji, kao i rumunskim državljanima u Crnoj Gori da ostvaruju prava iz socijalnog osiguranja primjenom sporazuma“, naveo je ministar Adrović, podsjetivši da još nijesu usaglašeni dvojezični obrazci iz penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja, koji predstavljaju tehničko sredstvo za sprovođenje međunarodnih ugovora i obezbjeđenja njihove efikasne primjene, pa je potrebno da državne delegacije što prije pristupe usaglašavanju istih, dok su za zapošljavanje obrazci usaglašeni elektronskim putem.

Sporazum o socijalnom osiguranju prati administrativni sporazum za njegovo sprovođenje, kojim se reguliše administrativno pravna primjena sporazuma, odnosno, istim je, radi brzog i kvalitetnog sprovođenja pojedinih odredbi osnovnog sporazuma, detaljno propisan i uređen način postupanja organa za vezu, nosilaca osiguranja, osiguranika i korisnika prava.

Crna Gora i Rumunija imaju prijateljske odnose i sadržajnu saradnju u mnogim oblastima od uzajamne važnosti, što potvrđuje i kontinuirani politički dijalog na visokom nivou. Odnosi dvije države dodatno su ojačani kroz saradnju u okviru multilateralnih foruma i organizacija, a intenzivna saradnja odvija se i u okvirima široke normativno pravne osnove, čemu će doprinijeti zaključivanje predmetnog sporazuma.

Potpisivanje sporazuma izmedju CG i Rumunije o socijalnom osiguranju (22.07.2022.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?