Potpredsjednik Bečić čestitao 8. mart - Međunarodni dan žena

Povodom Međunarodnog dana žena, koji se već 113 godina širom svijeta proslavlja kao simbol borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena, upućujem najiskrenije čestitke svim ženama u Crnoj Gori.

Neka nas današnji praznik podsjeti na značaj osnaživanja žena kao hrabrih i dostojanstvenih pregalaca i pokretača promjena, koje su neumornom borbom protiv svih oblika nepravde utkale svoje sudbine u biće naše zemlje i time nas obvezale da istrajemo u zalaganju za kreiranje ambijenta u kojem će se uloga i doprinos žena u društvu vrednovati na odgovarajući način, a svaki oblik diskriminacije i nasilja nad ženama biti adekvatno sankcionisan.

Duboko ubijeđen da je svaki atak na ličnost žene napad na samu srž života, vjerujem da je borba protiv rodne diskriminacije i nasilja nad ženama naša zajednička odgovornost, a stvaranje društva jednakih mogućnosti naša zajednička obaveza.

Uvjeravajući vas da u Vladi Crne Gore imate iskrene partnere u borbi za ostvarivanje pune ravnopravnosti u svim sferama društvenog života, još jednom vam čestitam Međunarodni dan žena.

Aleksa Bečić, potpredsjednik Vlade Crne Gore

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?