Potpredsjednik Šćekić ugostio delegaciju UNICEF-a

Objavljeno: 09.02.2024. 14:45 Autor: Kabinet potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade

Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta Dragoslav Šćekić sa saradnicama, ugostio je delegaciju UNICEF-a na čelu sa šefom predstavništva u Crnoj Gori, gospodinom Huanom Santaderom.

Povodi sastanka bili su organizacija Konferencije za Dječiju kuću, čiji će domaćin biti Crna Gora, kao i formiranje Savjeta za prava djeteta, kojim predsjedava potpredsjednik Šćekić, evaluacija Strategije za mlade 19-23 i izrada nove Strategije za sport.

Kao predsjednik Savjeta za prava djeteta imam dodatnu obavezu da se borim za prava i jednakosti sve djece u Crnoj Gori. Djeca su sadašnjost i budućnost naše države i stvaranje povoljnih uslova za njihovu egzistenciju jedan je od ključnih prioriteta ove Vlade i mene kao potpredsjednika za demografiju i mlade. Kolege iz UNICEF-a, kao istinske borce za prava djece širom svijeta, vidim kao najbliže partnere u ispunjenju naših ciljeva, rekao je Šćekić.

UNICEF će nastaviti da pruža podršku Vladinom Savjetu za prava djeteta kako bi se ubrzale reforme za djecu u oblasti obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, policije i pravosuđa kroz multisektorsku koordinaciju, rekao je Santander.

Da bi se ostvarile održive, pozitivne promjene u životima sve djece u Crnoj Gori, ključno je da Vlada osigura da zaposleni u različitim sektorima imaju kontinuiranu podršku da usvajaju neophodna znanja i vještine, da se dovoljno sredstava iz državnog budžeta ulaže u usluge za djecu i porodice i da postoji sistem odgovornosti svih zaposlenih za svoj rad. Savjet za prava djeteta može da podrži ovaj proces, rekao je Santander. On je dodao i da će UNICEF nastaviti da sarađuje s Ministarstvom sporta i mladih kako bi se svakom djetetu pružila prilika da se u okviru škole bavi sportom.

Takođe, rečeno je da će Program rada za prava djeteta za 2023. i 2024. biti revidiran, kako bi se napravio osvrt na to šta je urađeno, kao i šta treba biti realizovano ili šta treba uskladiti sa sadašnjim potrebama, kada se prikupe neophodne informacije od nadležnih institucija.

Dragoslav Šćekić - Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u CG (09.02.2024.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?