Poziv Ambasade Slovačke Republike za stipendije u okviru Nacionalnog stipendijskog programa

Objavljeno: 22.09.2021. 11:22

U okviru Nacionalnog stipendijskog programa Slovačke Republike, objavljen je novi poziv za podnošenje zahtjeva za stipendije za studijski, istraživački, umjetnički i predavački boravak u ljetnjem semestru akademske 2021/2022 godine.

Nacionalni stipendijski program Slovačke Republike odobren je 2005. godine sa strane Vlade te zemlje i usmjeren je na podršku mobilnosti inostranih studenata, doktoranada, univerzitetskih profesora, nastavnika, istraživača i umjetnika za boravak na slovačkim univerzitetima i u istraživačkim organizacijama. Pomenuti Program finansira Ministarstva prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, uz pokroviteljsvo Slovačke agencije za akademsku razmjenu (SAIA)

Nacionalni stipendijski program Republike Slovačke za međunarodne podnosioce prijava za stipendije u Slovačkoj Republici nudi stipendije koje pokrivaju troškove boravka za:

 • Studente koje studiraju na univerzitetima van Republike Slovačke kako bi započeli studijski boravak (1 - 2 semestra ili 1 - 3 trimestra) na univerzitetu u Slovačkoj tokom svog visokog obrazovanja (bilo tokom master studija, bilo tokom redovnog visokoškolskog obrazovanje uopšte, ako je kandidat završio najmanje 3 godine svog visokog obrazovanja na dan početka studijskog boravka u Slovačkoj),
 • Doktorandi koji studiraju na univerzitetima/istraživačkim organizacijama van Republike Slovačke u cilju studiranja i/ili istraživanja/umjetničkog boravka (1 - 10 mjeseci) na univerzitetu ili u istraživačkoj organizaciji, prihvatljivo je da studiraju na doktorskom programu u Slovačkoj tokom doktorskih studija,
 • Univerzitetski profesori, istraživači ili umjetnici koji rade na univerzitetima/ istraživačkim organizacijama van Republike Slovačke kako bi započeli nastavu i/ili istraživački/umjetnički boravak (1 - 10 mjeseci) na univerzitetu ili drugoj istraživačkoj organizaciji u Slovačkoj; i za
 • Putne naknade za pokrivanje putnih troškova povezanih sa studijskim/istraživačkim boravkom Slovačkoj Republici u slučaju studenata i doktoranda.

Iznosi mjesečnih stipendija su:

 • Za studente - 400€,
 • Za doktorande - 734€ i
 • Za univerzitetske profesore, istraživače ili umjetnike:
 • bez doktorata i manje od 4 godine radnog iskustva - 734 €
 • sa doktoratom i manje od 10 godina radnog iskustva - 980 €
 • sa doktoratom i više od 10 godina radnog iskustva - 1050€.

Iznos stipendije pokriva prosječne troškove života stipendiste tokom boravka u Slovačkoj Republici.

Studenti i doktorandi mogu se prijaviti za naknadu putnih troškova, koja zavisi od udaljenost između mjesta stanovanja podnosioca zahtjeva i mjesta njegovog/njenog boravka u Republici Slovačkoj.

Iznosi putne naknade su:

 • do 350 km - 0€,
 • od 350 do 2,000 km - 250€,
 • od 2,000 do 7,000 km - 500€ i
 • više od 7,000 km – 1.000 €.

Način prijavljivanja 

Prijave se podnose preko web stranice www.scholarships.sk. Sistem podnošenja prijava je otvoren najmanje 6 nedelja prije isteka roka za prijavu. Prijave moraju se predati u sistemu za prijavljivanje do isteka roka za prijavu. Takođe je potrebno dostaviti original prijemnog/pozivnog pisma SAIA u Bratislavi. Detaljne informacije o podnošenju prijava i potrebni dokumenti su dostupni na web stranici programa.

Rok za prijavljivanje je: 

 • 31. oktobar (do 16 časova) – stipendista ostaje tokom ljetnjeg semestra tekuće akademske godine.

Detaljne informacije o programu dostupne su na web stranici www.scholarships.sk.

Kontakt u Ambasadi Slovačke Republike u Podgorici je gospodin Ondrej Aradsky, administrator programa (nsp-foreign@saia.sk).

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 22.09.2021.
Rok za prijavu: 31.10.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?