Poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u koncipiranju novog Zakona o visokom obrazovanju

Objavljeno: 10.03.2021. 00:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

P O Z I V

stručnoj i laičkoj javnosti
za učešće u koncipiranju novog Zakona o visokom obrazovanju

U skladu s Programom rada Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za 2021. godinu, Ministarstvo je u obavezi da za drugi kvartal pripremi Prijedlog zakona o visokom obrazovanju.

Saglasno navedenom, Ministarstvo je obrazovalo međuresorsku Radnu grupu sa zadatkom da pripremi Prijedlog zakona. U proceduri pripreme novog Zakona o visokom obrazovanju, neophodno je, između ostalog, na novi način propisati postupak izbora organa rukovođenja i upravljanja ustanovama visokog obrazovanja, dalje unapređenje praktične nastave, statusa akademskog osoblja, upisne politike i mehanizama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, a cijeneći i potrebu za izmjenama odredbi koje se odnose na prava i obaveza studenata koji su studije upisali ili završili po starom modelu studija.

Imajući u vidu značaj pitanja koja se uređuju ovim propisom, pozivamo vas da davanjem prijedloga, sugestija i komentara uzmete učešće u koncipiranju teksta Prijedloga zakona o visokom obrazovanju, kako bi smo došli do najboljih zakonskih rješenja i ukupnog unapređenja visokog obrazovanja.

Molimo da prijedloge, sugestije i komentare dostavite Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta na e-mail adresu: kabinet@mpnks.gov.me, ili putem pоšte, do 30. marta 2021. godine.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 10.03.2021.
Rok za prijavu: 30.03.2021.
Naziv:Poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u koncipiranju novog Zakona o visokom obrazovanju
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?