Poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o informacionoj bezbjednosti

Objavljeno: 01.03.2023. 08:01 Autor: Ministarstvo javne uprave

Na osnovu člana 14 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo javne uprave daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBJEDNOSTI

i upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, privrednim društvima, preduzetnicima, nezavisnim i regulatornim tijelima, pravnim i fizičkim licima koja vrše javna ovlašćenja, državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama i drugim organima i organizacijama (zainteresovani subjekti) da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o informacionoj bezbjednosti.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave https://www.gov.me/mju i portalu e-uprave www.euprava.me

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o informacionoj bezbjednosti dostavljaju u pisanom obliku Ministarstvu javne uprave na adresu: Rimski trg, broj 45, 81000 Podgorica, putem pošte ili neposredno na arhivi ministarstva, svakog radnog dana u vremenu od 09.00h do 11h i od 12.00h do 14.00h i  na e-mail adresu:
jelena.knezevic@mju.gov.me i dusan.krkotic@mju.gov.me

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo javne uprave će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

U prilogu možete preuzeti:

1. Program javne rasprave 
2.Nacrt Zakona o informacionoj bezbjednosti
3.Obrazac za dostavljanje primjedbi sugestija 
4.RIA obrazac

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 01.03.2023.
Rok za prijavu: 21.03.2023.
Naziv:Javni poziv
Tip:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?