POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DIREKTNA PLAĆANJA U MARIKULTURI ZA 2021. GODINU

Objavljeno: 21.07.2021. 11:35 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

U cilju stimulisanja maksimalnog korišćenja raspoloživih proizvodnih kapaciteta uzgajališta školjki, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa Agrobudžetom 2021. godine i Mjerom unapređivanja sektora marikulture poziva zainteresovane uzgajivače školjaka  za predaju zahtjeva za direktna plaćanja u marikulturi- uzgoj školjaka.

Pravo na podršku za direktna plaćanja u marikulturi imaju privredna društava i preduzetnici koji imaju dozvolu za marikulturu. Podršku je moguće ostvariti isključivo za proizvodnju školjaka ostvarenu na sopstvenom uzgajalištu. 

Visina podrške se ostvaruje na osnovu površine uzgajališta navedene u dozvoli za akvakulturu i na osnovu ostvarene prosječne proizvodnje za posljednje dvije godine na sledeći način:

  • 0,3 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta, ako je prosjek proizvedenih školjka iznosio preko 2 kg/m2;
  • 0,2 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta, ako je prosjek proizvedenih školjka iznosio imeđu 1-2 kg/m2;
  • 0,1 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta, ako je prosjek proizvedenih školjka iznosio ispod 1 kg/m2.

Zahjev za podršku se dostavlja Ministarstvu na obrascu, koji se može preuzeti na sajtu ili u kancelariji br. 25 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Rimski trg 46, 81000 Podgorica.

Pozivamo uzgajivače, da podnesu zahtjev do 30. septembra 2021. godine, kao i da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: 020/482-270

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?