Poziv za učešće na Okruglom stolu o Strategiji naučnoistraživačke djelatnosti

Objavljeno: 18.11.2021. 12:55 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i Savjet za naučnoistraživačku djelatnost pozivaju sve zainteresovane subjekte, naučnoistraživačke ustanove, NVO i dr., da delegiraju najviše po jednog predstavnika za Okrugli sto na temu Izrada i prioriteti Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2022.-2026. Okrugli sto će biti održan u četvrtak, 25.11. 2021. godine, sa početkom u 11h u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. Cilj je da se na Okruglom stolu čuju mišljenja prisutnih o slabostima u sprovođenju važeće strategije kao i prijedlozi za njihovo prevazilaženje u budućoj strategiji.

Zbog organizacije Okruglog stola u pandemijskim uslovima potrebno je da sve zainteresovane ustanove pošalju potvdu o učešću i podatke o svom predstavniku (ime i prezime, pozicija u okviru ustanove koju će predstavljati) do utorka, 23.11.2021. godine, do 12h na e-mail adresu: andjela.grujicic@mpnks.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?