Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Predstavljen Agrobudžet za 2023. godinu

Objavljeno: 06.03.2023. 11:38

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković danas je u Press centru Vlade Crne Gore predstavio Uredbu o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu - AGROBUDŽET.

Ovaj Agrobudžet će omogućiti da se adekvatno finansiraju mjere agrarne politike za tržišno-cjenovnu politiku, politiku ruralnog razvoja, poslove od javnog interesa, socijalne transfere pojedincima, mjere u oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova i mjere u oblasti ribarstva.

Predstavljanje Agrobudžeta za 2023. godinu

Agrobudžet za 2023. godinu iznosi preko 66 miliona eura. Ovaj budžet je najveći u istoriji Crne Gore, s povećanjem od 42% u odnosu na prethodnu godinu kada su u pitanju nacionalna sredstva.  Iz državnog budžeta opredijeljeno je 44,72 miliona eura, iz donacija oko 11,5 miliona, a iz kreditnih sredstava 9,8 miliona eura. 

Strukturu Agrobudžeta čine tri cjeline, to je podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju, podrška ribarstvu i sredstva koja se opredjeljuju operativnim programima. 

Za direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji opredijeljeno je 6,5 miliona eura. Smanjen je kriterijum za premije u govedarstvu, tako da će svi proizvođači, nezavisno od broja grla imati pravo da se prijave kada je u pitanju podrška po grlu.

Takođe, smanjen je kriterijum za ovce i za koze i to će iznositi jedno uslovno grlo, ili 10 ovaca ili koza koje će biti uključene u sistem premija.

Premija za krave  i priplodne junice  iznosi 85 eura, i za ovce i koze  10 eura po grlu. Premija za krave u sistemu držanja krava-tele (isključivo tovne rase) za gazdinstva koja gaje tri i više grla stoke, će iznositi 130 eura, a osnovna klanična premija za tovljena grla u govedarstvu će iznositi 150 eura.

Takođe, premije u svinjarstvu su povećane za 20% - sa 100 eura na 120 eura, dok je premija za steone junice u čistoj rasi  povećana sa 150 eura na 250 eura po grlu.  

Podrška za nabavku sjemena za vještačko osjemenjavanje krava je povećana sa 220.000,00 eura na 300.000,00 eura što je za oko 35 % više sredstava u odnosu na 2022. godinu.

U sektoru živinarstva kreirali smo nove mjere koje se odnose na proivodnju i stavljanje na tržište pilećeg mesa i jaja. 

Ovogodišnjim budžetom podržavamo i razvoj visokoproduktivnog stočnog fonda, te smo u tu svrhu opredijelili 950.000,00 eura za nabavku visokoproduktivnih steonih junica, gdje će iznos podrške biti 70% ili do maksimalnih 1.500 eura po grlu. Planirana je podrška za nabavku 640 grla.

Kada su u pitanju premije za mlijeko ove godine će iznositi 17 eurocenti- 8 osnovna premija, plus 8 eurocenti za ekstra klasu plus 1 za količinu, što je povećanje u iznosu od preko 20% u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je jako bitno je to da ćemo po prvi put primjenjivati geometrijsku sredinu, odnosno da će parametar za kvalitet mlijeka biti prosjek u prethodna 3 mjeseca, što će umnogome olakšati položaj naših poljoprivrednih proizvođača.

Ove godine će premije za sir biti uvećane za 25%, sa 8 na 10 eurocenti.

Predstavljanje Agrobudžeta za 2023. godinu

Pčelarstvo je grana kojoj posvećujemo punu pažnju. Kreirajući brojne podsticajne mjere, pomažemo sektoru pčelarstva. Ove godine smo opredijelili značajnu podršku za ovaj sektor, 45% više u odnosu na prethodnu godinu. Podrška pčelarstvu u je diverzifikovana kroz više mjera i stvorena je mogućnost pčelarima da kroz različite mjere Agrobudžeta ostvare veću podršku u odnosu na prethodnu godinu.

Povećali smo podršku za nabavku matica sa 5 eura po matici na 7 eura. Povećali smo podršku za nabavku voska, sa 50% na 60%.

Osim što smo povećali ukupnu podršku, pojednostavili smo procedure za nabavku pčelarskog pribora i opreme i omogućili nabavku većeg asortimana opreme u odnosu na prethodnu godinu. Osim podrške koju smo imali prethodne godine za nabavku djelova košnice, ove godine smo stvorili mogućnost pčelarima nabavke kompletnih košnica, a nastavićemo i sa školom pčelarstva. 

Što se tiče biljne proizvodnje kada su u pitanju direktna plaćanja ove godine imamo veći broj mjera, tako da pored osnovnih direktnih plaćanja koje smo do sada sprovodili imamo proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji, zatim plaćanja za mlade farmere, dodatna plaćanja za proizvodnju na nekorištenom poljoprivrednom zemljištu i od ove godine krećemo sa sprovođenjem agroekoloških mjera za privatne livade i pašnjake. Uvedene su nove šeme direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji i značajno povećana sredstva za ovu namjenu. 

Osnovna plaćanja u biljnoj proizvodnji su povećana sa 250 na 270eura po hektaru. Ove godine su po prvi put uvedena dodatna plaćanja za zasnivanje proizvodnje na prethodno nekorišćenom poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 400 eura po hektaru. Tako ce premije za svaki novozasnovani hektar iznositi 670 eura po hektaru (270e/ha osnovna premija plus 400e/ha za povrsine koje se po prvi put evidentiraju u SIZEP sistemu kao povrsine u funkciji biljne proizvodnje). 

Plaćanja za mlade farmere su izdvojena u posebnu šemu te je ovaj vid plaćanja povećan sa 10 na 70 eura po hektaru.

Uvedene su i proizvodno vezana plaćanja za posebne proizvode u sektoru biljne proizvodnje: voće i povrće, žitarice, krompir, maslinovo ulje u iznosu od dodatnih 100eura po hektaru. Cilj nam je da dodatno stimulišemo one koji značajno ulažu u proizvodnju i svoje proizvode plasiraju na tržiste. 

Poljoprivredni proizvođači će na ovaj način, korišćenjem većeg broja šema direktnih plaćanja, biti u mogućnosti da ostvare značajno veći iznos premije nego prethodnih godina.

Predstavljanje Agrobudžeta za 2023. godinu

Cilj nam je da na ovaj način stavimo u funkciju proizvodnje sto veći broj hektara poljoprivrednog zemljišta u Crnoj Gori, povećamo samodovoljnost u proizvodnji hrane, te poboljšamo stabilnost dohotka poljoprivrednog proizvođača.

Pozivamo naše poljoprivredne proizvođače da prijave svoje površine u SIZEP sistem putem savjetodavnih službi u svim opštinama. Potrebno je prijaviti sve površine namijenjene biljnoj proizvodnji do 30. aprila kako bi se izvršila direktna plaćanja za ovu godinu.

Takođe, na ovaj način, uz uvođenje svih grla u sistem premija u stočarstvu, te uvođenjem, po prvi put privatnih livada i pašnjaka u sistem direktnih plaćanja kroz agroekološku mjeru, nastojimo da poboljšamo pregovaračku poziciju u procesu pristupanja kada je u pitanju Zajednička poljoprivredna politika EU koja se odnosi na direktna plaćanja.

Naše strateško opredjeljenje je da u narednom periodu imamo više od 25% organskih proizvođača i u tom pravcu smo ove godine kreirali set novih mjera.

Ovogodišnjim budžetom Ministarstvo je povećalo premije koje se ostvaruju po hektaru proizvodne površine, pčelinjem društvu, jedinki živine i uslovnom grlu u stočarstvu sa 450.000,00 eura na 600.000,00 eura. To će svakako doprinijeti daljem razvoju organske proizvodnje u našoj zemlji.

Nova mjera podrške promociji i prodaji organskih proizvoda kreirana je sa ciljem povećanja prepoznatljivosti ovih proizvoda na tržištu.

Organski proizvođači imaju i dodatnih 10% podrške na druge Javne pozive koje kreira i sprovodi Ministarstvo iz nacionalnih sredstava Agrobudžeta. 

Takođe, uslugu kontrole i sertifikacije u potpunosti su podržani od strane Minsitarstva.

U okviru mjera zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, Agrobudžetom za 2023. godinu su opredijeljena sredstva za posebne podrške za vino. To uključuje sredstva za restrukturiranje i konverziju vinograda namijenjena registrovanim proizvođačima vina, kao i sredstva za promociju vina udruženjima vinara i drugim sektorskim udruženjima. Naš cilj je proširenje areala uzgoja vinove loze, reanimacija napuštenih vinograda, prilagođavanje vinskog sortimenta razvojnim trendovima, pospješivanje međusobne saradnje vinara i širenje vinske kulture u Crnoj Gori.

Ono što je posebno značajno, da će stepen kontrole ove godine u svim segmentima biti na značajno većem nivou. Zbog konstantnih zloupotreba i zaštite naših proizvođača, vršićemo inspekcijski nadzor i kontrola će ići do 100% sve sa ciljem da opredijeljena sredstva odu u prave ruke.  

Sve mjere ruralnog razvoja su modifikovane sa značajnim povećanjem. Ovogodišnjim Agrobudžetom za mjere ruralnog razvoja opredijeljeno je preko 8 miliona eura podrške. Strateški cilj nam je da mjere koje se tiču investicija u poljoprivredu budu na što većem nivou sve sa ciljem da poljoprivredni proizvođači obezbijede ono što im je neophodno. Nastavićemo kontinuitet podrške investicionim mjerama za sve vidove podrške što se tiče podizanja zasada i opremanja postojećih.  Podrška se opredjeljuje u iznosu od 50, 60, 70 % od ukupne investicije.

Predstavljanje Agrobudžeta za 2023. godinu

Podrška je usmjerena na investicione mjere za nabavku sjemenskog i sadnog materijala, na zasnivanje novih zasada u voćarstvu, vinogradarstvu, maslinarstvu i povrtarskoj proizvodnji, nabavci stočnog fonda, opreme za proizvodnju i preradu, inovacije u poljoprivredi, mehanizaciji, razvoj putne infrastrukture i dr. Takođe, predviđena je i mjera podrške za mlade poljoprivredne proizvođače koji pokreću ili razvijaju svoje poslovanje.

Poseban fokus je stavljen na razvoj ruralne infrastrukture gdje će iznos sredstava podrške biti 3,73 mil. EUR. Takođe, novina je da će Ministarstvo za sjeverne opštine izvršiti nabavku mehanizacije i opreme za cišćene snijega, kako bi ruralno seosko stanovništo u zimskim mjesecima moglo nesmetano da funkicioniše.

Agrobudžetom za 2023. godinu je u cilju podspješivanja rodne ravnopravnosti sa dodatnom podrškom od 10%, za gazdinstva čiji su nosioci žene. Cilj je da se kroz različite vrste podrške ohrabre žene da se bave proizvodnjom u ruralnim područjima. 

U značajnoj mjeri povećan je budžet za ribarstvo u odnosu na prethodnu godinu. Budžet za 2023. godinu iznosi preko 5 miliona eura.

Kroz kredit Svjetske banke i projekat MIDAS 2 obezbijedili podršku u iznosu od 4 miliona eura, dok je iz nacionalnih sredstava opredijeljeno preko milion eura. Ova podrška će biti usmjerena ka unapređenju i modernizaciji ribarskog sektora u Crnoj Gori.

Sa ciljem da podržimo naše ribare u nabavci novih plovila i opreme za plovila, osigurali smo sredstva u iznosu od milion i po eura za grantove.

Takođe, planiramo da unaprijedimo kopnenu infrastrukturu za vez ribarskih plovila i iskrcaj ulova, te smo za tu namjenu opredijelili dva i po miliona eura.

S obzirom na izazove sa kojima se ribari suočavaju, posebno kada su u pitanju nepredviđeni događaji na moru, planiramo da osiguramo ribolovna plovila i uzgajališta sa 60% premije, uz maksimalan iznos do 500 eura.Vjerujem da će ove mjere doprinijeti unapređenju ribarskog sektora u Crnoj Gori i da će naši ribari osjetiti podršku države u svom radu.

Poseban pažnju smo posvetili osiguranju u poljoprivredi, gdje će iznos podrške za polise biti uvećan sa 50 na 60%, a treba istaći da najveći broj lokalnih samouprava učestvuje sa dodatnih 25 do 30%.  

Krajem ove nedjelje počinje info kampanja agrobudžeta  za 2023. godinu po svim opštinama, gdje će detaljno biti objašnjene sve mjere. Cilj nam je da svi poljoprivredni proizvođači budu informisani i na vrijeme apliciraju na Javne pozive koje će raspisati Ministarstvo.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?