Premijer Krivokapić na sjednici Savjeta za konkurentnost: Brinemo jednako o svakom građaninu i privredniku

Objavljeno: 01.10.2021. 13:43 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja/ Vlada Crne Gore

Predsjednik Vlade Crne Gore prof. dr Zdravko Krivokapić bio je gost na sjednici Savjeta za konkurentnost kojom je predsjedavao ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

U uvodnom obraćanju premijer Krivokapić zahvalio je svim članovima  na posvećenom radu u okviru Savjeta koji ima, možda i najznačajniju misiju za Crnu Goru.

Premijer SCC

 „Ključni razlozi koji su osnov za ovu misiju Savjeta su prije svega borba protiv sive ekonomije koja nije samo pitanje Crne Gore, ali jeste najznačajnije pitanje za kreiranje preduslova za stvaranje konkurentnosti, kao i iskazi, činjenice i rad ove Vlade koja je stvorila dobre preduslove da 2022. godina bude ključna godina kapitalnih investicija“, kazao je premijer Krivokapić.

Prvi dio sjednice bio je posvećen dijalogu premijera sa privrednim udruženjima-članovima Savjeta, na temu unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

Predstavnici privrednih udruženja imali su priliku da premijeru postave pitanja i daju svoje viđenje glavnih izazova sa kojima se najčešće susrijeću u poslovanju. Ključna pitanja su se odnosila na: sivu ekonomiju, podršku ženskom preduzetništvu, spoljnotrgovinski deficit, korporativno upravljanje i rasterećenje zarada.

Predsjednik Vlade je odgovarajući na pitanja, istakao da je unapređenje poslovnog ambijenta i eleminisanje barijera u poslovanju u vrhu vladine agende, te da je program „Evropa sad!“ najveći iskorak u borbi protiv sive ekonomije.

„Ova Vlada ne želi da zatvara vrata preblemima, već da ih zajedno rješavamo. Želimo da stvorimo ambijent u kojem će konkurentnost značiti    da  svi učesnici u procesu  imaju istu startnu poziciju, i budu jednaki u trci u kojoj će najbolji pobijediti. Ono što nedostaje je primjena jednakih aršina kroz zakone, pravila i procedure, kao i njihovo dosljedno primjenjivanje, što je takođe zadatak ove Vlade. Možemo s pravom da kažemo da brinemo jednako o svakom građaninu, o svakom privredniku i o svakom investitoru“, rekao je Krivokapić.

Sjednica SCC

Predsjednik Savjeta za konkurentnost Jakov Milatović  informisao je predsjednika Vlade o dosadašnjem radu ovog tijela i podsjetio na važnost ove ključne vladine platforme za javno-privatni dijalog, unapređenje konkurentnosti i poboljšanje investicione klime, o sastavu ovog tijela u kojem po prvu put kao članove ima predstavnice ženskog preduzetništva, čemu se posebno doprinosi  ekonomskom osnaživanju žena, kao i o aktivnostima u okviru Savjeta.

„U okviru Savjeta, trenutno je aktivno 8 radnih grupa u kojima ima preko 45 predstavnika privrede, tj. članova koji nisu predstavnici javnog sektora“.

Ministar je  pohvalio učešće predstavnika privrede u radu Savjeta, koja redovno dostavlja neophodne inpute i time doprinosi kreiranju ekonomske politike.

Sjednica Savjeta bila je prilika da ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić upozna članove Savjeta sa Informacijom o setu poreskih reformi iz oblasti tržišta rada. Kako je naveo, ove mjere su dio programa "Evropa sad!", kojim se želi obezbjediti dostojanstvo radnika, privući nove investicije i poslati poruka mladima da ne napuštaju Crnu Goru.

Spajić je rekao da je dobra turistička sezona, otvorene granice, smislena potrošačka, kao i stabilna poreska politika doprinijele su suficiti i porastu crnogorske ekonomske aktivnosti.

„Sve buduće mjere koje ova Vlada bude donosila, biće u skladu sa našom jasnom i dugoročnom vizijom da Crna Gora bude zemlja poput Luksemburga ili Švajcarske“, kazao je Spajić, dodajući da je značaj privredne zajednice veoma važan  i pozivao ih da daju svoj doprinos u kreiranju ovih  politika.

Nakon dijaloga sa premijerom, Savjet je nastavio sa redovnim radom, gdje je glavna tema sjednice bila tržište rada, odnosno povećanje stope aktivnosti na tržištu rada. Članovima Savjeta je takođe predstavljen Program podrške za zapošljavanje mladih.

Sekretarijat Savjeta za konkurentnost predstavio je dokument Barijere u poslovanju sa kojima se susrijeće poslovna zajednica, sačinjen na osnovu inputa dobijenih od privrednih udruženja. Dokument sadrži listu pravnih i institucionalnih barijera sa kojima se privreda susrijeće u praksi.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o uključenosti privatnog sektora u proces donošenja propisa na nacionalnom nivou za tri kvartala 2021. godine.

Savjet se upoznao sa izvještajima o progresu rada 8 radnih grupa, Informacijom o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Savjeta i Informacijom o realizaciji Paketa mjera podrške privredi i građanima, za drugi i treći kvartal ove godine.  Sljedeća sjednica Savjeta planirana je tokom decembra ove godine.

Sjednica Savjeta za konkurentnost (01.10.2021.)

Video materijal sa sjednice Savjeta

                                                                                            

Galerija

gallery.media[0].alt
1/4
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?