Premijerski sat - premijer Krivokapić: U toku je izrada nove energetske strategije, koja će dati primat obnovljivim izvorima, čime bi se CO2 emisija postepeno svodila na nultu vrijednost

Objavljeno: 28.04.2021. 16:30 Autor: Kabinet predsjednika Vlade

Predsjednik Vlade Crne Gore, prof. dr Zdravko Krivokapić odgovarajući na pitanje Branka Radulovića iz Klupa poslanika Pokreta za promjene, kazao je da je saglasan sa konstatacijom, da bi proizvodeći „zelenu energiju“ išli u pravcu dinamičnog i dugoročnog privrednog i ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore.

„Jasno je opredjeljenje ove Vlade da svoj razvoj u energetskom sektoru temelji prvenstveno na izgradnji novih energetskih objekata koji koriste obnovljive izvore energije. U tom kontekstu, ohrabruje nas podatak da je u prva tri mjeseca tekuće godine proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora veća od bruto potrošnje na teritoriji Crne Gore. Budući da se u narednom periodu očekuje izgradnja novih kapaciteta HE Komarnica, SE Briska gora, VE Gvozd i VE Brajići, a u pripremi je tender za SE Velje brdo, realno je očekivati da će energetika biti lokomotiva našeg razvoja“, navodi se u pisanom odgovoru premijera Zdravka Krivokapića.

Predsjednik Vlade saopštio je da je inicijatva Pokreta za promjene da energetski sektor Crne Gore bude sa nultom emisijom CO2 do 2030. godine, u potpunosti na liniji politike Evropske unije u toj oblasti.

“Podsjetiću, nulta CO2 emisija je svakako nešto čemu se mora težiti, s obzirom na to da je zvanična energetsko-klimatska politika Evropske unije koncipirana tako da svi planovi i aktivnosti moraju biti usmjereni na smanjenje karbonske emisije do konačnog postizanja nulte emisije. Kao zemlja kandidat za članstvo Crna Gora je između ostalih preuzela obavezu usaglašavanja svoje energetike sa tendencijom redukcije i konačnog dovođenja CO2 emisije do nulte vrijednosti. Shodno tome, u toku je izrada nove energetske strategije, koja će dati primat obnovljivim izvorima, čime bi se CO2 emisija postepeno svodila na nultu vrijednost“, kazao je predsjednik Vlade.

Krivokapić je pozdravio inicijativu PZP-a, cijeneći da je ona i važna i poželjna sa aspekta zelene ekonomije, ali da u kontekstu njene pune realizacije u naznačenom roku, moramo biti izuzetno oprezni sa davanjem obećanja.

„Naime, predsjedniku Vlade 2021. godine bi najlakše bilo da saopšti kako će Vlada Crne Gore pristupiti dostizanju nulte emiisje CO2 do 2030. godine, ali to bi bilo i neodgovorno, a sa aspekta aktuelnih kapaciteta netačno. Kao ozbiljni ljudi moramo o tome govoriti sa obavezom prema vremenskoj/istorijskoj distanci koja će ove naše riječi provjeriti i cijeniti. Dakle, poslaniče Raduloviću, u ovom trenutku, a posebno sagledavajući ekonomsku stranu koja je dodatno pogođena usled pandemije korona virusom, ne možemo a da ne kažemo da bi gašenje TE Pljevlja značilo da Crna Gora mora da uvozi ne malu količinu električne energije. To bi uticalo na rast cijena struje za građane i privredu za 20 do 25 odsto, na gubitak 1.200 radnih mjesta, na pad nacionalnog BDP-a, smanjenje prihoda državnog budžeta, itd. Za nas je, stoga, osnovno pitanje CO2 emisije - kako u energetskom smislu zamijeniti 225MW proizvodnje iz TE PV, koja je uz to što je stabilna energija, neophodna za stabilnost čitavog energetskog sistema, ali sa druge strane i osnovni CO2 emiter?“, kazao je premijer Krivokapić.

Krivokapić je istakao da je, u ambijentu u kome voljni momenat postoji, ovo ključni trenutak za donošenje odluke za otpočinjanje energetske tranzicije, s obzirom na to, da je u toku izrada Nacionalnog energetskog i klimatskog plana Crne Gore, kojim će se definisati krajnji rok za ukidanje sektora ugalja, u skladu sa principom pravedne tranzicije.

„Iz svih navedenih razloga možemo reći da se zalažemo za implementiranje drastičnog smanjenja CO2 emisije i prelazak naše energetike na obnovljive izvore energije. Ipak, kako sam i kazao, kao ozbiljni i odgovorni ljudi, odluku o prihvatanju 2030. godine kao godine nulte emisije, moramo pažljivo analizirati. Njoj mora prethodniti kompleksna analiza onoga što su naši razvojni ciljevi, zatim ciljevi kratkoročnog i dugoročnog razvoja energetike kao i analize socio-ekonomskih efekata sprovođenja ovakve odluke. Uvjeren sam, ipak, da ćemo na liniji Vaše inicijative, a ukupnog opredjeljenja Vlade, donijeti ispravne odluke kako bi pravovremenno, sa malo ili bez imalo negativnih posljedica po socio - ekonomsku strukturu zemlje, doprinijeli ostvarenju zacrtanog cilja – tj. nulte CO2 emisije u Crnoj Gori“, zaključuje se u pisanom odgovoru premijera Zdravka Krivokapića.

Premijerski sat (28.04.2021.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?