Pres konferencija i panel diskusija povodom obilježavanja 100 dana rada Vlade

20. februar 2024.
11:00h
Vila Gorica, Podgorica

U utorak 20, februara sa početkom u 11h, u Vili Gorica, održaće se Pres konferencija i Panel diskusija u sklopu 100 dana rada 44. Vlade, sa fokusom na rezultatima tri ministarstva kojima koordinira potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu dr Srđan Pavićević: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i socijalng staranja i Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

Kako se radi o ministarstvima čiji se rad na najdirektniji način tiče svih građana i građanki želimo da se javnost bolje upozna sa njihovim radom, nespornim rezultatima kao i permanentnim izazovima. Uvjereni smo da nakon prezentacije rezultata u otvorenom razgovoru sa novinarima možemo dobiti kvalitetane sugestije, od značaja za dalje strateške pomake i aktivnosti.

Javnost rada nije jednosmjerno informisanje već otvoren i konstruktivan dijalog o pitanjima koja suštinski utiču na našu svakodnevicu i kvalitet života svih građana. Tokom pres konferencije i Panela otvoreno će se govoriti i razmijeniti mišljenja o tome: Da li su štrajkovi i promptno povećanje zarada jedini i pravi odgovor na stanje u prosvjeti i sistemu obrazovanja? Šta su prioriteti u zdravstvu: infrastruktura, kadrovi, standardi, kvalitet, sadržaj i pravovremenost u pružanju zdravstvene usluge? Šta su najveći izazovi na tržištu rada? Da li je briga o starima i marginalizovanim kategorijama stanovništva samo stvar sistema ili je pitanje nedostatatka empatije?  

Provjerićemo i tezu da li su milionska ulaganja u zdravstvo i prosvjetu rezultat koje treba ignorisati u odnosu na neke druge teme koje spadaju u ad hoc rešenja i koje nijesu sistemskog karaktera.

S uvjerenjem da kvalitetni rezultati ne dolaze preko noći, smatramo da javnost mora biti upoznata sa istinskim pomacima i biti uvjerena da su svi oni usmjereni na podizanje profesionalnih standarda i veći kvaliet života u zajednici.

Na ovom događaju će govoriti sva tri resorna ministra: dr Vojislav Šimun, Naida Nišić i prof. Anđela Stojanović-Jakšić, dok će panel diskusiju moderirati potpredsjednik Vlade, dr Srđan Pavićević.  

Odmah nakom presa i diskusije – kompletna prezentacija će biti dostupna na sajtu Vlade.

NAPOMENA ZA MEDIJE:

Predstavnici medija koji nemaju godišnje akreditacije za 2024. godinu mogu se akreditovati na linku https://www.gov.me/press.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?