Produžen rok za podnošenje prijava za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima

Objavljeno: 06.05.2022. 08:55 Autor: Uprava za sport i mlade

Zbog povećanog interesovanja, te promjene institucionalnog okvira državne uprave produžava se rok za podnošenje prijava za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova određen javnim pozivom Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. 

Rok za podnošenje prijava produžava se za 15 dana, počev od 07.05.2022 godine.

Pravo učešća na javnom pozivu, uslovi za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova i potrebna dokumentacija uz prijavu, ostaju isti kao u javnom pozivu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta koji je objavljen 21.04.2022 godine.

Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h i od 12:00h do 14:00h ili poštom, slanjem na adresu: Ministarstva sporta i mladih ulica Svetlane Kane Radević  br. 3, 81000 Podgorica sa naznakom ,,Za javni poziv – za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova‟.

Ministarstvo sporta i mladih će preuzeti dostavljenu dokumentaciju po javnom pozivu koja je dostavljena predhodnom Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Informacije vezano za Javni poziv za sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima  u okviru sportskih klubova možete preuzeti ovdje.Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?