Sport

Osnivanje, prestanak rada, brisanje sportske organizacije,registracija promjena, utvrđivanje statusa perspektivni sportista, dobijanje licenci...

Mladi

Sprovođenje omladinske politike, omladinski servisi, smjernice za otvaranje omladinskog kluba i omladinskog centra, Evropska omladinska kartica za mlade...

Slobodan pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama služi građanima, institucijama i civilnom sektoru da djeluje kao preventivni alat za borbu protiv korupcije

Vijesti/Najave

RSS

Obavještenja

Vasilije Lalošević

Vasilije Lalošević

Vasilije Lalošević rođen je 12. maja 1962. godine u Baru. Završio je Fakultet političkih nauka, odsjek žurnalistika, i stekao zvanje diplomirani žurnalista.
Detaljnije

Šta radi Ministarstvo?

U Ministarstvu sporta i mladih iniciramo i preduzimamo mjere u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta i mladih, promocije Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost. Podstičemo i promovišemo vrhunski sport, sportsko-rekreativne aktivnosti, bavljenje sportom kod djece, studenata i lica sa invaliditetom. Obezbjeđujemo uslove za pripremu, učešće i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i drugim značajnim međunarodnim sportskim takmičenjima. Stvaramo uslove za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, opremanje i održavanje sportskih objekata. Registrujemo sportske organizacije i regulišemo njihova druga statusna pitanja. Unapređujemo stručni rad u sportu i stručno osposobljavanje u sportu. Promovišemo razvoj i unapređenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Sarađujemo sa nevladinim organizacijama, privrednim društvima, medijima, sindikatom i drugim subjektima. Podstičemo neformalno obrazovanje mladih. Sarađujemo sa organizacijama i udruženjima mladih. Pružamo podršku radu omladinskih servisa na državnom i lokalnom nivou. Podstičemo međunarodnu saradnju u oblasti sporta i mladih.

Saznajte više

Lista kontakata

Ministarstvo sporta i mladih

Svetlane Kane Radević br. 3, 81000 Podgorica, Crna Gora

Vasilije Lalošević

Ministar