Sport

Sport

Sport predstavljaju svi oblici fizičke i mentalne aktivnosti koji, kroz neorganizovano ili organizovano učešće...
Detaljnije

Sportski subjekti

Sportski subjekti

Sportski subjekti su fizička i pravna lica koja obavljaju sportsku djelatnost, odnosno aktivnost...

Prava koja se ostvaruju u oblasti sporta