Okrugli sto povodom razmatranja Nacrta Strategije razvoja sporta za period 2024-2028, sa Akcionim planom za period od 2024-2025. godinu

U okviru Javne rasprave koja je počela 29. marta 2024. godine, Ministarstvo sporta i mladih organizuje Okrugli sto povodom razmatranja Nacrta Strategije razvoja sporta za period 2024-2028, sa Akcionim planom za period od 2024-2025. godinu

Okrugli sto će biti održan 18. aprila 2024. godine u Multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko - kulturnog centra u Podgorici, sa početkom u 10:00 časova.

U cilju unapređenja predmetnog strateškog dokumenta, pozivaju se relevantne zainteresovane strane da kroz učešće na Okruglom stolu i Javnoj raspravi daju svoj doprinos.

Nacrt Strategije razvoja sporta za period 2024-2028, sa Akcionim planom za period od 2024-2025. godinu dostupan je javnosti na internet stranici Ministarstva sporta i mladih tokom cijelog trajanja Javne rasprave.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?