Listu kandidata prijavljenih na Javni poziv za izbor predstavnika/ce omladinskih servisa u Savjet za mlade

Na osnovu člana 16, stav 4 Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 025/19 i 027/19) i člana 7 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora članova Savjeta za mlade ("Službeni list Crne Gore", br. 058/20), a u skladu sa Javnim pozivom za izbor predstavnika/ce omladinskih servisa u Savjet za mlade Ministarstvo sporta i mladih objavljuje

Listu kandidata prijavljenih na Javni poziv za izbor predstavnika/ce omladinskih servisa u Savjet za mlade koji su dostavili blagovremeno i potpunu dokumentaciju

  • Dušan Stanović
  • Ljubica Popović
  • Aleksandar Vuković
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?