Obavještenje o dopuni dokumentacije po Javnom pozivu (Broj: 01-0512-615/23-1208 od 21.06.2023. godine)

Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova potrebnih za redovno funkcionisanje Omladinskog servisa u Opštini Petnjica (Broj: 01-0512-615/23-1208 od 21.06.2023. godine) završen je 05. jula 2023. godine.

Obavještavamo kandidatkinju Anarmu Muratović da je neophodno da dostavi dopunu dokumentacije najkasnije do četvrtka 27. jula 2023. godine, u suprotnom njena prijava neće biti razmatrana, budući da je nepotpuna.

Dokumentacija za dopunu: 

- uvjerenje o državljanstvu;

- uvjerenje o prebivalištu;

Dopunu dokumentacije neophodno je dostaviti u predviđenom roku, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00h do 10:00h  i  od 12:00h do 14:00h, putem elektronske pošte na e-adresu ums@ums.gov.me  ili poštom na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br.3, sa naznakom „Dopuna dokumentacije za Javni poziv – Administrativno-tehnički poslovi u omladinskom servisu Petnjica“.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?