Спорт

Оснивање, престанак рада, брисање спортске организације,регистрација промјена, утврђивање статуса перспективни спортиста, добијање лиценци...

Млади

Спровођење омладинске политике, омладински сервиси, смјернице за отварање омладинског клуба и омладинског центра, Европска омладинска картица за младе...

Слободан приступ информацијама

Право на приступ информацијама служи грађанима, институцијама и цивилном сектору да дјелује као превентивни алат за борбу против корупције

Вијести/Најаве

RSS

Обавјештења

Василије Лалошевић

Василије Лалошевић

Василије Лалошевић рођен је 12. маја 1962. године у Бару. Завршио је Факултет политичких наука, одсјек журналистика, и стекао звање дипломирани журналиста.
Детаљније

Шта ради Министарство?

У Министарству спорта и младих иницирамо и предузимамо мјере у циљу унапређења стања у области спорта и младих, промоције Црне Горе кроз спортску дјелатност и активност. Подстичемо и промовишемо врхунски спорт, спортско-рекреативне активности, бављење спортом код дјеце, студената и лица са инвалидитетом. Обезбјеђујемо услове за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских резултата на Олимпијским играма, Параолимпијским играма и другим значајним међународним спортским такмичењима. Стварамо услове за изградњу, реконструкцију, адаптацију, опремање и одржавање спортских објеката. Региструјемо спортске организације и регулишемо њихова друга статусна питања. Унапређујемо стручни рад у спорту и стручно оспособљавање у спорту. Промовишемо развој и унапређење омладинске политике на националном и локалном нивоу. Сарађујемо са невладиним организацијама, привредним друштвима, медијима, синдикатом и другим субјектима. Подстичемо неформално образовање младих. Сарађујемо са организацијама и удружењима младих. Пружамо подршку раду омладинских сервиса на државном и локалном нивоу. Подстичемо међународну сарадњу у области спорта и младих.

Сазнајте више

Пратите нас

Листа контаката

Министарство спорта и младих

Светлане Кане Радевић бр. 3, 81000 Подгорица, Црна Гора

Василије Лалошевић

Министар