PROMOTIVNI VIDEO: Poziv za prijavu zainteresovanih kompanija

Objavljeno: 18.05.2021. 12:13 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje Poziv za prijavu zainteresovanih kompanija za izradu promotivnog videa o oblasti obrazovanja odraslih u Crnoj Gori.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je partner u ERASMUS+ projektu  614207 – EPP – 1 – 2019 – 1 – ME – EPPKA3 – AL - AGENDA „National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning” („Nacionalni koordinatori za implementaciju Evropske agende za obrazovanje odraslih”, broj Ugovora 614207 – EPP – 1 – 2019 – 1 – ME – EPPKA3 – AL - AGENDA), koji se realizuje u periodu od 1. januara 2020. godine do 31. decembra 2021. godine.

U okviru ovog projekta predviđa se izrada promotivnog video u trajanju od 10 minuta, i kraćeg videa u trajanju do maksimum 2 minuta, u cilju promocije oblasti obrazovanja odraslih i aktivnosti realizovanih u okviru ove evropske mreže.

Za sve zainteresovane kompanije, potrebno je dostaviti sljedecu dokumentaciju:

- Rješenje o registraciji,

- Izvještaj o radu za prethodnu i tekuću godinu,

- Cijenu izrade ovakvog videa.

Dokumentaciju je potrebno poslati na mejl marija.djurisic@mpnks.gov.me. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja ovog Poziva.

Kontakt mejl za sva pitanja:  marija.djurisic@mpnks.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?