Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške Podmjeru 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“ Programa

Objavljeno: 11.04.2024. 05:36 Autor: Nina Jakić

Na osnovu člana 9 Zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD) („Službeni list Crne Gore-Međunarodni ugovori“, broj 1/23) i člana 47 Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD III Program) („Službeni list CG“, br. 20/24), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja, objavljuje

Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, Podmjera 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021–2027 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva su investicije za preradu na gazdinstvu i prihvatljivi troškovi dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 7, Podmjera 7.2, koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

  • Lica koja ostvaruju pravo na korišćenje finansijske podrške u skladu sa ovim Javnim pozivom moraju ispuniti uslove i kriterijume propisane Uredbom o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD III program) (u daljem tekstu: Uredba), ovim Javnim pozivom i drugim propisima.
  • Finansijska podrška za ovaj Javni poziv sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD III 2021-2027 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.
  • Iznos raspoloživih sredstava za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, za period implementacije IPARD III programa 2021-2027 iznosi 16.893.333,00 eura, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv za Podmjeru 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“ iznosi 1.400.000,00 eura.

II KORISNICI SREDSTAVA PODRŠKE:

Sredstva podrške iz Mjere 7, podmjera 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“ mogu koristiti:

  • fizička i/ili pravna lica (mikro i mala), kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja su najkasnije do dana objave javnog poziva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
  • organizacije proizvođača, kooperative, registrovane u skladu sa važećim materijalno-pravnim propisima.

III Sektori za korišćenje sredstava podrške

Sredstva podrške iz Mjere 7 (podmjera 7.2) mogu se koristiti iz sljedećih sektora prerade primarnih poljoprivrednih prozvoda:

  • prerade mlijeka;
  • biljne proizvodnje: voće, povrće, žitarice, aromatično i ljekovito bilje (gajeno i samoniklo) i uzgoj pečuraka;
  • proizvodnje vina;
  • prerade maslina;
  • ribarstva i akvakulture;

u skladu sa važećim Zakonom o bezbijednosti hrane i Uredbom o zahtjevima higijene za objekte i prostorije u kojima se proizvode male količine primarnih proizvoda za ishranu ljudi.

IV VISINA PODRŠKE:

Sredstva podrške za sprovođenje podmjere 7.2 mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 10.000 € do 30.000 €.

Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 7, Podmjera 7.2 dodjeljuju se u visini do  60% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova.

Sredstva iz stava 1 ovog člana dodjeljuju se u visini do 70% vrijednosti prihvatljivih troškova ako je investicija realizovana od strane mladih poljoprivrednika (korisnik ima manje od 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva) ili proizvođač sertifikovanih organskih proizvoda, kao i za kolektivne investicije.

Dodatna sredstva podrške od 10% u odnosu na sredstva iz st. 2 i 3 ovog člana, mogu se dodijeliti za dio prihvatljivih troškova koji se odnosi na investicije povezane sa upravljanjem otpadnim vodama i otpadom, kao i obnovljivim izvorima energije.

Kumulativna visina sredstava podrške za investicije u okviru svake podmjere pojedinačno ne može biti iznad 75%.

V ZAHTJEV ZA DODJELU PODRŠKE

Zahtjev za dodjelu sredstava podrške podnosi se na Obrascu 1 - Zahtjev za dodjelu podrške za Mjeru 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, Podmjera 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Zahtjev za dodjelu podrške i potrebna dokumentacija dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva i adrese podnosioca zahtjeva i napomenom: Ne otvarati – Zahtjev za dodjelu podrške za Mjeru 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, Podmjera 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja, ul.Moskovska 101, 81000 Podgorica. Zahtjev koji nije podnijet na propisanom obrascu neće se razmatrati.

VI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu podrške podnosi se u roku od 11. aprila 2024. godine do 11. juna 2024. godine. Zahtjevi podnijeti prije ili poslije isteka ovog roka, neće se razmatrati.

VII INFORMACIJE

Osnovni tekst Javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, Podmjera 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“  objavljen je u "Službenom listu Crne Gore" (Oglasni dio 27/24), u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju i na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv i www.gov.me/ipard. Prilozi ovog Javnog poziva dostupni su na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv i www.gov.me/ipard. Informacije u vezi ovog Javnog poziva dostupne su i na kontakt telefonima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja: 020 672 026 ili 067 205 790, kao i kontakt telefon Direktorata za ruralni razvoj: 020 482 115 i 020 482 222.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?