Publikacija „Vodič kroz transverzalne kompetencije u obrazovanju odraslih“

Objavljeno: 10.07.2024. 12:17 Autor: Gordana Bošković

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je uz partnersku saradnju sa JU Centar za stručno obrazovanje, a kroz projekat EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru sufinasiran iz ERASMUS+ programa u okviru EU Fonda kreiralo Vodič kroz transverzalne kompetencije u obrazovanju odraslih.

Transverzalne kompetencije su ključne za uspješan rad u savremenom svijetu. One se sastoje od skupa vještina, znanja i stavova koji se primjenjuju u različitim kontekstima i sektorima te su ključne za uspješno obavljanje posla. U savremenom globalnom tržištu rada, poslodavci traže radnike koji su u stanju da se prilagode promjenama, rade u timu, rješavaju probleme, imaju razvijenu kreativnost i inovativnost, te posjeduju digitalne vještine. S tim ciljem, Evropska unija je prepoznala važnost transverzalnih kompetencija i razvila ESCO (Evropska klasifikacija vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja) shemu koja ih kategorizuje i opisuje. ESCO klasifikacija obuhvata pet kategorija transverzalnih kompetencija: komunikacijske vještine, socijalne i komunikacione vještine, kognitivne i sposobnosti razmišljanja i zaključivanja, sposobnost upravljanja sobom, kao i fizičke i manuelne vještine (ESCO, 2021). Transverzalne kompetencije su istaknute u EU strategiji za obrazovanje i osposobljavanje za 2020. godinu, koja naglašava važnost razvoja tih vještina kako bi se unaprijedila konkurentnost i inovativnost EU ekonomije na globalnom tržištu rada (European Commission, 2012). U tom smislu, ESCO shema i druge srodne klasifikacije transverzalnih kompetencija mogu poslužiti kao osnova za razvoj programa obrazovanja koji će omogućiti zaposlenima i onima koji traže zaposlenje da razviju ove ključne vještine.


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?