Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u posjedu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore

Objavljeno: 03.05.2022. 05:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Generalni sekretarijat Vlade objavljuje nedeljne izvještaje putnih naloga. Generalni sekretarijat je zadužen za objavljivanje sledećih programa: 

  •  Državni protokol (40101A0020);
  •  Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (40101A0021);
  •  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore (40101A0022);
  •  Kancelarija zastupnika Vlade Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava (40101A0023);
  •  Kancelarija za evropske integracije (40102A0026);
  •  Kabinet predsjednika Vlade (40102A0025) i
  • Savjet za članstvo u NATO (40122A0031).
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?