Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u posjedu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore

Objavljeno: 03.05.2022. 05:00 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Generalni sekretarijat Vlade objavljuje nedeljne izvještaje putnih naloga. Generalni sekretarijat je zadužen za objavljivanje sledećih programa: 

  •  Državni protokol (40101A0020);
  •  Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (40101A0021);
  •  Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore (40101A0022);
  •  Kancelarija zastupnika Vlade Crne Gore pred evropskim sudom za ljudska prava (40101A0023);
  •  Kancelarija za evropske integracije (40102A0026);
  •  Kabinet predsjednika Vlade (40102A0025) i
  • Savjet za članstvo u NATO (40122A0031).

Putni nalozi

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u posjedu generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore
-2022. godina Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 01.04. do 30.04. 2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 01.05. do 31.05. 2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 13.06. do 19.06.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 20.06. do 26.06.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 27.06. do 03.07.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 04.07. do 10.07.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 11.07. do 17.07.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 18.07. do 24.07.2022. godine. Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 25.07. – 31.07.2022. godine. Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 01.08 - 08.08.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 08.08 - 15.08.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 15.08 - 22.08.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 22.08 - 29.08.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 29.08 - 05.09.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 05.09 - 12.09.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 19.09 - 26.09.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 26.09 - 02.10.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 03.10 - 09.10.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 10.10 - 16.10.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 17.10 - 23.10.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 01.11. do 30.11.2022. godine Putni nalozi za korišćenje službenih vozila u periodu od 01.12. do 31.12.2022. godine
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?