Razmjena znanja o korišćenju IPARD sredstava i uvođenju IACS sistema

Objavljeno: 14.09.2021. 07:08 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandar Stijović i državna sekretarka Nikolina Mišnić danas su u sklopu zvanične posjete Sjevernoj Makedoniji održali sastanak sa direktorom Agencije za finansijsku podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju Nikicom Bačhovskim i saradnicima.

Na sastanku se razgovaralo o unapređenju međusobne saradnje i pomoći u razvoju i jačanju administrativne strukture, kao i povećanju apsorpcije sredstava iz nacionalnog budžeta i budžeta EU. Ministar Stijović naglasio je da su sva iskustva i pravci dobrodošli u cilju uspješne implementacije IPARD programa u Crnoj Gori.

Stijović-Bačhovski

"Zajednička prošlost, geografska blizina i dosadašnje pozitivno iskustvo u našoj saradnji garancija su uspješne saradnje u budućnosti. Imamo mnogo toga da naučimo iz institucionalnog sjećanja Vaših službi, a sa obzirom da ste među najuspješnijim državama u korišćenju medjunarodnih sredstava i dobroj organizaciji na ovom polju, nadamo se da Vaša podrška kroz stručnu pomoć Crnij Goru tokom naše reforme i jačanja kapaciteta neće izostati “, istakao je Stijović.

Direktor AFSARD -a Nikica Bačhovski naglasio je da intenziviranje komunikacije na političkom i tehničkom nivou otvara nove mogućnosti za razmjenu iskustava i uzajamnu pomoć na putu ka EU za obje zemlje.

„Republika Sjeverna Makedonija preko Agencije za finansijsku podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju već duže vreme sprovodi IPARD program. Najbolji dokaz da i institucija i država imaju kapacitete za uspješnu implementaciju je potpuno korištenje raspoloživih sredstava odobrenih od strane EU, kroz program IPARD 2. Potvrda da smo lider u regionu po korišćenju sredstava IPARD 2 stigla je iz Direkcije za poljoprivredu EU. Imamo kapacitet i želju da širimo iskustvo i znanje zemalja u regionu koje su na putu evropskih integracija. „Sa zadovoljstvom smo zajedno sa celim timom dostupni za razmenu iskustava u oblasti direktnih plaćanja, implementacije IPARD programa i stvaranja i korišćenja IACS sistema.“ - rekao je Bačhovski.

Dvije institucije će zajedno sa MPŠV u narednom periodu potpisati sporazum kojim će zvanično započeti međusobna saradnja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?