Realizovana studijska posjeta u okviru BALANCE projekta

Objavljeno: 09.09.2021. 11:18 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

U okviru projekta BALANCE – Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu kroz zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje, koji se implementira u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, u periodu od 6. do 8. septembra 2021. godine, organizovana je studijska posjeta predstavnika Konzorcijuma projekta Crnoj Gori. Cilj je, pored obilaska potencijalnih lokacija i radnih tačaka za izvođenje međunarodne terenske vježbe na temu zemljotresa, bio i razgovor sa subjektima sistema zaštite i spašavanja na lokalnom i nacionalnom nivou u vezi sa aktivnostima u okviru projekta, organizacijom terenske vježbe i mogućnostima koje pruža ova vježba.

Tim povodom održani su sastanci sa predsjednicima opština Tivat i Herceg Novi, Željkom Komnenovićem i Stevanom Katićem i potpredsjednikom opštine Kotor, Sinišom Kovačevićem i njihovim saradnicima, koji su ocijenili da je ovaj projekat od izuzetne važnosti za ove opštine i područje Boke Kotorske, jer rizik od zemljotresa na ovom području evidentno postoji. Istakli su  da podržavaju projektne aktivnosti i da će pružiti svu potrebnu logističku podršku da bi ovaj projekat bio uspješno sproveden. Takođe, upriličene si i posjete službama zaštite i spašavanja Kotor, Tivat i Herceg Novi, Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru, Crvenom krstu Crne Gore, Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju i Direktoratu za zaštitu i spašavanje, koje su imale za cilj upoznavanje sa njihovim nadležnostima u sistemu zaštite i spašavanja i dogovor u vezi sprovođenja ove terenske vježbe.

Fotografija-projakat Balance-studijska posjeta

Povodom studijske posjete, v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović je, zahvalivši predstavnicima lokalnih samouprava Kotora, Tivta i Herceg Novog i drugim subjektima na konstruktivnoj saradnji i podršci, istakao  da je zadovoljan početnim pripremama koje se sprovode na realizaciji projekta i pripremi međunarodne terenske vježbe, koja će se sprovesti naredne godine na području Boke Kotorske. Naglasio je da očekuje da ova  vježba  pokaže koliko smo spremni za jedan realni scenario u slučaju dešavanja zemljotresa na ovom području.

Vlada Crne Gore - fotografija članka

Projekat BALANCE počeo je sa realizacijom 1. januara 2021. godine i trajaće 24 mjeseca. Konzorcijum koji realizuje ovaj projekat čini 14 institucija i organizacija iz: Crne Gore (Direktorat za zaštitu i spašavanje, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i DOO PAG – Project Advisory Group), Hrvatske, Albanije, Bugarske, Italije, Grčke, Kipra i Španije. Koordinator projekta je Evropski univerzitet iz Kipra (EUC). Cilj projekta je unapređenje kapaciteta za pripremljenost i reagovanje u slučaju katastrofa, koje zahtijevaju zajedničku koordiniranu akciju posredstvom Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Razmjena kapaciteta i resursa, podrška donosiocima odluka, upotreba dokazanih inovativnih alata i zajednička obuka treba da dovedu do unapređenja prekograničnih procedura saradnje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Glavne projektne aktivnosti su organizovanje štabne vježbe, vježbe komandnog mjesta i terenske vježbe na temu zemljotresa na području Boke Kotorske (teritorije opština Kotor, Tivat i Herceg Novi) u 2022. godini, a akcenat projekta je na zaštiti kulturnih dobara i pružanje podrške i pomoći djeci i osobama sa posebnim potrebama u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća, u ovom slučaju zemljotresa.

Vježba će omogućiti testiranje koncepta podrške zemlje domaćina i procedura primanja međunarodne pomoći u slučaju razornog zemljotresa, u situaciji kada država nije u mogućnosti da se sopstvenim kapacitetima izbori sa posljedicama katastrofe. Takođe, vježba omogućava timovima da uvježbavaju tehnike traganja i spašavanja iz ruševina, upotrebu novih tehnologija, međusobnu saradnju i interoperabilnost.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.153.669,00 €, od čega Evropska unija finansira 939.418,02 €. Opredijeljeni iznos za Crnu Goru je 437.651,40 €, dok su odobrena sredstva za Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direktorat za zaštitu i spašavanje 359.006,40 eura, od čega EU finansira 305.155,44 € (85%).

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?