mr Renata Milutinović

Generalna direktorica Direktorata za industrijski i regionalni razvoj

Sadržaj:
ObrazovanjeRadno iskustvoDodatno iskustvo

mr Renata Milutinović je, na sjednici Vlade Crne Gore, 15. aprila 2021. godine, imenovana za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

Obrazovanje

Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici diplomirala je u julu 2005. godine. Na istom fakultetu u okviru postdiplomskih studija “Menadžment biznisa” u junu 2007. godine odbranila je magistarsku tezu pod nazivom “Restrukturiranje preduzeća u posttranzicionom periodu”.

Radno iskustvo

Svoj radni angažman započela je u Ministarstvu ekonomije u januaru 2006. godine, kao pripravnik, nakon čega je obavljala poslove samostalnog savjetnika i načelnika Direkcije za industrijski razvoj. Tokom svog anganžmana u Ministarstvu ekonomije učestvovala je u izradi brojnih planova, programa, strategija i studija iz oblasti industrijskog i privrednog razvoja.

Dodatno iskustvo

Od jula 2018. godine šefica je Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 6 – Privredno pravo.

Tokom dosadašnje karijere učestvovala je na više stručnih seminara, konferencija i studijskih putovanja na temu ekonomskog razvoja i ekonomske politike u SAD, Austriji, Njemačkoj, Italiji, Japanu i dr.

Renata Milutinović je rođena 20. oktobra 1982. godine u Podgorici.

Udata je. Majka dvoje djece.