Rezultati stručnog ispita za rad u oblasti sporta, održanog u 06. septembra 2021. godine, sa početkom u 15ʰ.

01-1050209-610/20-2022 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2023 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2045 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-1903 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-1713 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-1652 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2202 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2055 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2083 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2079 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2744 - kandidat je položio stručni ispit

  Sekretarka komisije

Dijana Džaković

Tel. 020/684-900

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?