„Rodni aspekti izbora vojne profesije među mladima u zemljama Zapadnog Balkana“

Objavljeno: 01.11.2021. 12:09 Autor: Ministarstvo odbrane

U sklopu regionalnog projekta „Jačanje regionalne saradnje u uključivanju rodne perspektive u reformi sektora bezbjednosti na Zapadnom Balkanu", UNDP SEESAC organizuje prezentaciju rezultata regionalnog istraživanja na temu: „Rodni aspekti izbora vojne profesije među mladima u zemljama Zapadnog Balkana“.

Sprovedeno istraživanje je imalo za cilj indentifikaciju percepcija i stavova mladih iz zemalja učesnica u projektu (Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Republike Srbije), kada je u pitanju izbor budućeg zanimanja i karijernog razvoja, kako bi se stekao uvid u kojoj mjeri je njihov izbor opterećen rodnim stereotipima i utvrdili najpogodiniji izvori komunikacije kada je u pitanju karijerno usmjeravanje.


Krajnji rezultat su podaci koji mogu koristiti ministarstvima odbrane u formiranju slike o mladima, kreiranju rodno odgovornih preporuka i smjernica, kao i u modifikovanju promotivnih kampanja za vojni poziv kako bi se one učinile dostupnije širem krugu mladih, sa posebnim osvrtom na motivaciju djevojaka za vojnu karijeru.


Prezentaciji rezultata su učestvovali predstavnici organizacionih jedinica Ministarstva i Vojske koji se bave ljudskim resursima, mehanizmi za rodnu ravnopravnost, pripadnici Ministarstva i Vojske koji su, u prethodnom periodu, pohađali obuku za privlačenje kadra i predstavnici Biroa za komunikaciju i odnose sa javnošću.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/5
item.alt
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?