Sa posebnom pažnjom kreirati politike koje se odnose na žene, manjine, Rome i OSI

Objavljeno: 06.07.2022. 13:42 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović je održao sastanak sa ambasadorkom SAD-a u Crnoj Gori gđom Džudi Rajzing Rajnke i tom prilikom upoznao je ambasadorku o planovima rada i vizijom razvoja politika iz nadležnosti Ministarstva.

Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović je održao sastanak sa ambasadorkom SAD-a u Crnoj Gori gđom Džudi Rajzing Rajnke

„Prioritetni zadatak ove Vlade će biti ispunjavanje završnih mjerila iz poglavlja 2- Sloboda kretanja radnika i poglavlja 19- Socijalna politika zapošljavanja. Ova dva poglavlja se direktno tiču naših građana, tako da su i posebno osjetljiva u pregovaračkom procesu“

kazao je Adrović.

Ambasadorka Rajnke je istakla podršku SAD-a za razvoj politika iz domena socijalne zaštite i radnih prava, koja predstavljaju dio osnovnih ljudskih prava.

Zajednički je ocijenjeno da bi sa posebnom pažnjom trebalo kreirati politike koje se odnose na žene, ali i na manjine, Rome i osobe sa invaliditetom. U tom kontekstu, neophodno je ponovo uspostaviti Savjet za brigu osoba sa invaliditetom, kao i unaprijediti rad Socijalnog savjeta."Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?