Saopštenje o odluci Vlade Crne Gore donijetoj na telefonskoj sjednici održanoj 27. marta 2023. godine

Objavljeno: 27.03.2023. 14:41 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 27. marta 2023. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila Informaciju o obezbjedivanju nesmetanog funkcionisanja i rada organa Uprave za ugljovodonike. Tim povodom, Vlada je ovlastila Miu Marković, samostalnu savjetnicu I - pravnicu Uprave za ugljovodonike, da raspolaže budžetskim sredstvima opredijeljenim Upravi za ugljovodonike, u skladu sa Zakonom o budžetu za 2023. godinu, kao i da potpisuje finansijske akte neophodne za nesmetano funkcionisanje rada organa, do imenovanja vršioca dužnosti direktora ili imenovanja direktora u skladu sa Zakonom.


27. mart 2023. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Informacija o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja i rada organa Uprave za ugljovodonike Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?