Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 10. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 29.12.2023. 13:32 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 10. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o određivanju Vesne Brajović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva energetike i rudarstva,
 2. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja dr Anke Vukićević,
 3. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Mirsada Azemovića,
 4. donijela Rješenje o određivanju Irene Obradović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 5. donijela Rješenje o određivanju Mirsada Azemovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
 6. donijela Rješenje o imenovanju mr Biljane Ivanović za državnu sekretarku u Ministarstvu energetike i rudarstva,
 7. donijela Rješenje o imenovanju Luke Prodanovića za državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarstva,
 8. donijela Rješenje o imenovanju Lorana Mohamada za državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarstva,
 9. dala saglasnost da Mirjani Đurišić, glavnoj urbanističko-građevinskoj inspektorki u ranijem Ministarsvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prestane mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta,
 10. dala saglasnost da Predragu Femiću, glavnom inspektoru za državnu imovinu u ranijem Ministarstvu finansija, prestane mandat zbog ukidanja navedenog radnog mjesta,
 11. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Radmile Lainović,
 12. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Gorana Goraševića,
 13. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija Svetlane Vukićević,
 14. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Jelene Đukić,
 15. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Tatjane Vujisić,
 16. donijela Rješenja o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Irene Popović,
 17. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Roberta Rajkovića,
 18. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Bojana Andrejevića,
 19. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Jaha Demića,
 20. donijela Rješenje o razrješenju glavne pregovaračice za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Zorke Kordić,
 21. donijela Rješenja o imenovanju doc. dr Predraga Zenovića za glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji,
 22. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova Bojana Vujovića,
 23. donijela Rješenje o određivanju Gordane Despotović-Đekić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU u Ministarstvu evropskih poslova,
 24. donijela Rješenje o određivanju Bojana Vujovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za koordinaciju finansijske podrške u Ministarstvu evropskih poslova,
 25. donijela Rješenje o određivanju Miloša Markovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za Evropsku teritorijalnu saradnju u Ministarstvu evropskih poslova,
 26. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma mr Jovane Krunić,
 27. donijela Rješenje o razrješenju dužnosti članova Odbora direktora ZU Klinički centar: dr Predraga Bajića, dr Aleksandra Đoga i dr Rajka Karličića,
 28. donijela Rješenje o imenovanju tri člana Odbora direktora ZU Klinički centar: dr Aleksandra Magdelinića, dr Ane Savićević i dr Tamare Tapušković,
 29. donijela Rješenje o određivanju Miloša Miškovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu finansija,
 30. donijela Rješenje o određivanju Aleksandre Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika u Ministarstvu finansija,
 31. donijela Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora „ToMontenegro” DOO Podgorica u sastavu: Tihomir Dragaš, Mitar Šušić, Aleksandra Gardašević Slavuljica, Danilo Popović i Vukadin Stojanović,
 32. donijela Rješenje o prestanku mandata sekretarke ranijeg Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Anđele Radulović,
 33. donijela Rješenje o imenovanju Ane Dulović za savjetnicu predsjednika Vlade Crne Gore za digitalne medije,
 34. donijela Rješenje o razrješenju predsjednice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Lele Milošević,
 35. donijela Rješenje o imenovanju Valdeta Adžemovića za predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj i
 36. donijela Rješenje o imenovanju Nevene Jovović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za planiranje prostora u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

10. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama⃰ Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M-3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i priključnih graničnih dionica Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Bojane/Bune Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o godišnjem planu zvanične statistike za 2024. godinu Materijal Zaključci
7.INTERNO
8.Informacija o presjeku stanja u željezničkom sektoru Materijal Zaključci
9.Informacija o postojanju pravnog osnova i drugih spornih pitanja u vezi isplate troškova prevoza na rad i sa rada za period 2008-2015. godine Materijal Zaključci
10.Informacija o Finansijskom sporazumu za program saradnje Interreg VI-C URBACT IV 2021-2027 s Predlogom finansijskog sporazuma Materijal Zaključci
11.Informacija o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Republike Slovenije i Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore za donaciju opreme za Centar za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C) s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
12.Informacija o realizaciji Zaključaka br. 07-8464/2 od 12. januara 2023. godine Materijal Zaključci
13.Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore sa Predlogom sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori Materijal Zaključci
14.Kadrovska pitanja Zaključci
14.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva energetike i rudarstva Materijal
14.2Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
14.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
14.4Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
14.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za pristup tržištu rada u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Materijal
14.6Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu energetike i rudarstva Materijal
14.7Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarstva Materijal
14.8Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu energetike i rudarstva Materijal
14.9Predlog za davanje saglasnosti za prestanak mandata glavne urbanističko-¬ građevinske inspektorke u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.10Predlog za davanje saglasnosti za prestanak mandata glavnog inspektora za državnu imovinu u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
14.11Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.12Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za građevinarstvo u ranijem Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.13Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata državnog trezora u ranijem Ministarstvu finansija Materijal
14.14Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.15Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.16Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.17Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.18Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.19Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
14.20Predlog za razrješenje glavne pregovaračice za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Materijal
14.21Predlog za imenovanje glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji Materijal
14.22Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za evropske fondove u ranijem Ministarstvu evropskih poslova Materijal
14.23Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
14.24Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za koordinaciju finansijske podrške EU u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
14.25Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropsku teritorijalnu saradnju u Ministarstvu evropskih poslova Materijal
14.26Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Materijal
14.27Inovirani predlog za razrješenje tri člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore Materijal
14.28Inovirani predlog za imenovanje tri člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore Materijal
14.29Predlog za određivanje vršioca dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije u Ministarstvu finansija Materijal
14.30Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i koordinaciju politika u Ministarstvu finansija Materijal
14.31Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro" Materijal
14.32Predlog za prestanak mandata sekretarke ranijeg Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Materijal
14.33Predlog za imenovanje savjetnice predsjednika Vlade Crne Gore za digitalne medije Materijal
14.34Predlog za razrješenje predjednice Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Materijal
14.35Predlog za imenovanje predsjednika Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj Materijal
14.36Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za prostorno planiranje u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta obrazovanja - Filološkog fakulteta u Nikšiću, na lokaciji koju čine katastarske parcele 2085/1, 2050/1, 2051/3 i 2067/6 KO Nikšić, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 16/15), a po zahtjevu Univerziteta Crne Gore Materijal Zaključci
16.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Opšte bolnice „Blažo Orlandić“ u Baru, na lokaciji koju čini katastarska parcela 1687 KO Stari Bar, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bar („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 52/18), a po zahtjevu Ministarstva prosvjete Materijal Zaključci
17.Informacija o zaključivanju aneksa ugovora o osiguranju zaposlenih u državnoj upravi Materijal Zaključci
18.Informacija u vezi uklanjanja objekta koji je u državnoj svojini Materijal Zaključci
19.Informacija o stavljanju van snage Zaključka broj: 04-3550/4 od 22.07.2021. godine Materijal Zaključci
20.Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine Materijal Zaključci
21.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva Materijal Zaključci
22.Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-332/23-4789/2, od 25. oktobra 2023. Godine Zaključci
23.Predlog platforme za posjetu ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića Saveznoj Republici Njemačkoj, povodom učešća na 16. Globalnom forumu hrane i poljoprivrede (GFFA), koji će se održati u Berlinu, Savezna Republika Njemačka, 18-20. januar 2024. godine Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
24.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Ivan Vušović“ iz Nikšića za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 103 KO Rastovac, opština Nikšić u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
25.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Ilija Kišić“ iz Herceg Novog za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 226 KO Kuti, opština Herceg Novi u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
26.Pitanja i predlozi
26.1Predlog mišljenja na amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Ana Novaković Đurović, Dritan Abazović, Filip Adžić i Miloš Konatar) Materijal Zaključci
26.2Predlog mišljenja na amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagač poslanica Bojane Pićan) Materijal Zaključci
26.3Predlog mišljenja na amandmane (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici mr Radinka Ćinćur, Jevrosima Pejović i dr Vladimir Dobričanin) Materijal Zaključci
26.4Predlog mišljenja na amnadmane na Predlog zakona o izmjenama i dopuma Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (predlagači poslanici Amer Smailović, mr Ervin Ibrahimović, Damir Gutić, Kenana Strujić - Harbić, Mirsad Nurković i Admir Adrović) Materijal Zaključci
26.5Predlog za davanje saglasnosti za pretvaranje potraživanja - duga privrednog društva Luštica Development AD Tivat u iznosu od 4.000.000,00 € (četiri dospjele dodatne godišnje rate za 2019, 2020, 2021. i 2022. godinu) prema Državi Crnoj Gori - Vlada CG Materijal Zaključci
26.6Predlog za davanje saglasnosti JZU Opšta bolnica Bijelo Polje na Odluku o pokretanju postupka davanja u zakup nepokretnosti Materijal Zaključci
26.7Predlog za davanje saglasnosti ЈZU Dom zdravlja Tivat za pokretanje postupka davanja u zakup tri stomatološke ordinacije Materijal Zaključci
26.8Izvještaj o učešću delegacije Ministarstva zdravlja na konferenciji visokog nivoa "Povjerenje i transformacija: otporni i održivi zdravstveni sistemi za budućnost", Talin, Estonija, 11-13. decembar 2023. godine Materijal Zaključci
26.9Predlog programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014-2020 Materijal Zaključci
26.10Predlog programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021-2027 Materijal Zaključci
26.11Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal Zaključci
26.12Informacija o potrebi formiranja Radnog tima za strategiju razvoja sjevera Crne Gore sa Predlogom Odluke o obrazovanju Radnog tima za strategiju razvoja sjevera Crne Gore Materijal Zaključci
26.13Predlog za produženje roka važenja državne garancije po kreditnom aranžmanu između Prve banke Crne Gore a.d. Podgorica – osnovana 1901. godine i Stambene zadruge radnika prosvjete Crne Gore „SOLIDARNO“ Podgorica s Predlogom aneksa III Ugovora o kreditu i Predlogom aneksa 3 Garancije Materijal Zaključci
26.14Predlog za finansiranje početka rada Komore poreskih savjetnika Crne Gore iz Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
26.15Predlog odluke o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2024. godinu Materijal Zaključci
26.16Informacija o obezbjeđivanju nesmetanog funkcionisanja i rada organa Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima Materijal Zaključci
26.17Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova Crne Gore dr Filipa Ivanovića Mađarskoj, Budimpešta, 11. januar 2024. godine Materijal Zaključci
26.18Izvještaj o zvaničnoj posjeti ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića Republici Hrvatskoj, 20-22. decembar 2023. godine Materijal Zaključci
26.19INTERNO
26.20Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja Materijal Zaključci
26.21Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika Materijal Zaključci
26.22Informacija u vezi postupanja po zahtjevima aplikanata i članova njihovih porodica za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom po osnovu posebnog programa dostavljenih Agenciji za investicije Crne Gore na dan 31.12.2021. godine - odgođeno Zaključci
26.23Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama (predlagači poslanici: Zdenka Popović, Boris Bogdanović, Anđela Vojinović, Nikola Rovčanin, Albin Ćeman, Momčilo Leković i Duško Stijepović) Materijal Zaključci
26.24Informacija o potrebi zaključivanja Programa o kulturnoj saradnji između Ministarstva kulture i medija Crne Gore i Ministarstva kulture i inovacija Mađarske za period 2024-2027 s Predlogom programa Materijal Zaključci
26.25Predlog odluke o Savjetu za prava djeteta Materijal Zaključci
26.26Informacija o potrebi unapređenja oblasti priređivanja igara na sreću Materijal Zaključci
26.27Predlog odluke o raspodjeli dobiti "Monteput" d.o.o. Podgorica Materijal Zaključci
26.28Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal Zaključci
26.29Informacija o Predlogu formiranja Međuresorske radne grupe za izradu analize o stalnim i privremenim radnim tijelima koje je obrazovala Vlada Crne Gore s Predlogom odluke Materijal Zaključci
26.30Predlog uredbe o dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore Materijal Zaključci
26.31Predlog odluke o dopunama Poslovnika Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
27.Na uvid:
27.1Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore na 66. Plenarnom zasijedanju Komiteta eksperata za procjenu mjera za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) Strazbur, 11-15. decembar 2023. godine Materijal
27.2Izvještaj o učešću ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke sa stručnim timom u posjeti Njujorku, Sjedinjene Američke Države, u periodu 22-29. novembra 2023. godine Materijal
27.3Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka, na Događaju UN na visokom nivou „Ljudska prava 75“, od 10. do 12. decembra 2023. godine, u Ženevi, Švajcarska Materijal
27.4INTERNO
27.5Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore predvođene potpredsjednikom Vlade Crne Gore dr Srđanom Pavićevićem i ministrom saobraćaja i pomorstva Filipom Radulovićem na realizaciji prvog leta na liniji Podgorica-Rim-Podgorica, 15. decembar 2023. godine Materijal
27.6Izvještaj o radnoj posjeti ministarke rada i socijalnog staranja, Naide Nišić, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava i socijalne politike, Zagreb, Republika Hrvatska, 11 - 12. decembra 2023. godine Materijal
27.7Izvještaj o radnoj posjeti ministarke rada i socijalnog staranja, Naide Nišić, Beč, Federalna Republika Austrija, 14. decembar 2023. godine Materijal
27.8Izvještaj o učešću ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića na Konferenciji Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, 7 - 11. decembra 2023. godine Materijal
27.9Izvještaj o učešću dr Tamare Vujović, ministarke kulture i medija, na završnoj ceremoniji Temišvar - Evropska prijestonica kulture 2023, 8-10. decembar 2023. godine, Temišvar, Rumunija Materijal
27.10Izvještaj o učešću ministra energetike i rudarstva prof. dr Saše Mujovića na 21. sastanku Savjeta ministara Energetske zajednice, koji je održan u Beču 14. decembra 2023. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?