Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 21. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 14.03.2024. 14:55 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 21. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je donijela:

  1. Rješenje o imenovanju Katarine Čarapić za članicu Savjeta za prava djeteta,
  2. Rješenje o postavljenju Petra Ivanova Samarova za počasnog konzula Crne Gore u Loveču – Republika Bugarska,
  3. Rješenje o određivanju Milice Musović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja,
  4. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Partnerskog savjeta za regionalni razvoj,
  5. Rješenje o imenovanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj na čelu sa Nikom Gjeloshajem, potpredsjednikom Vlade za ekonomsku politiku,
  6. Rješenje o razrješenju članica Odbora direktora Instituta za javno zdravlje dr Gordane Mijović i dr Danijele Vujošević,
  7. Rješenje o imenovanju dr Marije Raičević i dr Marije Palibrk za članice Odbora direktora Instituta za javno zdravlje,
  8. Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore u sastavu: Ivana Vujović, predsjednica i članovi Ivo Šoć, mr Goran Bajić, mr Stefan Lakušić, Tanja Brkuljan, Mišela Manojlović i Tamara Đurović, i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora ove Ustanove u sastavu: Nemanja Stamatović, predsjednik i članovi: dr Zdravko Tomić, dr Marija Vešović, Željko Vujotić, Mišela Manojlović, Duško Stojanović i Nataša Novaković,
  9. Rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore Jelene Velimirović i Rajka Radonjića, i Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora ove Ustavove u sastavu: Gorica Vojinović, predsjednica i članovi Marko Dušević i Milijana Ašanin i
  10. Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i sekretara Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije kojim će predsjedavati mr Momo Koprivica, potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, dok će njegov zamjenik biti Andrej Milović, ministar pravde. Savjet broji još 23 člana sa sekretarom.

21. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku Materijal Zaključci
4.Predlog uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2024. godinu - Agrobudžet Materijal Zaključci
5.Informacija o potrebi obrazovanja Nacionalne komisije za kontrolu privremene spriječenosti za rad i Predlog odluke o obrazovanju Nacionalne komisije za kontrolu privremene spriječenosti za rad Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanje utvrđenim rizicima - ODGOĐENO ODLUČIVANJE Zaključci
7.Predlog odluke o otvaranju Konzulata Crne Gore u Loveču – Republika Bugarska Materijal Zaključci
8.INTERNO
9.INTERNO
10.Informacija o iseljenju državnih organa koji su smješteni u staroj zgradi Vlade s Predlogom ugovora o ustupanju na korišćenje i Predlogom ugovora o ustupanju na privremeno korišćenje Materijal Zaključci
11.Predlog plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2024. godinu Materijal Zaključci
12.Predlog programa monitoringa životne sredine Crne Gore za 2024. godinu Materijal Zaključci
13.Predlog programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2024. godinu s Predlogom ugovora o tekućem održavanju javne infrastrukture za 2024. godinu Materijal Zaključci
14.Predlog programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori za 2024. godinu sa Izvještajem o realizaciji Programa redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje magistralnih i regionalnih puteva za 2023. godinu Materijal Zaključci
15.Nacrt izmjena i dopuna Prostorno - urbanističkog plana Opštine Pljevlja s Predlogom programa održavanja javne rasprave https://media.gov.me/media/gov/2024/mdup/predlog-programa-odrzavanja-javne-rasprave.pdf Zaključci
16.Predlog programa rada i finansijskog plana Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“ - Podgorica za 2024. godinu Materijal Zaključci
17.Kadrovska pitanja Zaključci
17.1Predlog za imenovanje članice Savjeta za prava djeteta Materijal
17.2Predlog za postavljenje počasnog konzula Crne Gore u Loveču – Republika Bugarska Materijal
17.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja Materijal
17.4Predlog za razrješenje predsjednika i članova Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Materijal
17.5Predlog za imenovanje predsjednika, članova i sekretarke Partnerskog savjeta za regionalni razvoj Materijal
17.6Predlog za razrješenje dvije članice Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Materijal
17.7Predlog za imenovanje dvije članice Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Materijal
17.8Predlog za razrješenje i imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore Materijal
17.9Predlog za razrješenje članova i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore Materijal
17.10Predlog za imenovanje predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i sekretara Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
18.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje TS 10/0.4 KV, 1(2)x630 KVA „Broj 2 Tmajevci” sa uklapanjem u VN mrežu, KO Žabljak I, Opština Žabljak Materijal Zaključci
19.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje energetskog objekta STS 10/0,4 KV 100 KVA „Granica – Rovca“ sa priključnim 10 KV dalekovodom Materijal Zaključci
20.Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija u 2023. godini s Izvještajem o radu Zavoda za školstvo za 2023. godinu Materijal Zaključci
21.Predlog za stavljanje van snage Zaključka Vlade Crne Gore, br. 08-904/24-949/2, od 22. februara 2024. godine Materijal Zaključci
22.Predlog platforme za radnu posjetu ministra javne uprave mr Marasha Dukaja Republici Francuskoj, 17-20. marta 2024. godine Materijal Zaključci
23.Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo evropskih poslova na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
24.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Parku prirode „Dragišnica i Komarnica“ DOO Šavnik Materijal Zaključci
25.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi Centar za kulturu Tivat Materijal Zaključci
26.Predlog za davanje saglasnosti na Odluku o rashodovanju, putem prodaje, motornog vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Materijal Zaključci
27.Pitanja i predlozi
27.1Predlog odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni "Luka Bar" Materijal Zaključci
27.2Usmena informacija o potrebi dopune Odluke o specijalnom dodatku Zaključci
27.3Predlog osnove za zaključivanje Bilateralnog sporazuma između Crne Gore i Republike Kosovo za IPA III Program prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo za period 2021-2027 s Predlogom bilateralnog sporazuma Materijal Zaključci
27.4Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-905/24-1267/2, od 7. marta 2024. godine Materijal Zaključci
27.5Predlog platforme za učešće ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića, na sastanku ministara unutrašnjih poslova u okviru Brdo Procesa, Brdo pri Kranju, 21-22. mart 2024. godine Materijal Zaključci
27.6INTERNO
27.7Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-350/24-1336/2, od 7. marta 2024. godine, sa sjednice od 7. marta 2024. godine Materijal Zaključci
27.8Predlog odluke o upozorenju Skupštini opštine Andrijevica Materijal Zaključci
27.9Predlog odluke o upozorenju Skupštini opštine Šavnik Materijal Zaključci
27.10Predlog odluke o upozorenju Skupštini opštine Budva Materijal Zaključci
27.11Informacija o statusu Sporazuma o ustupanju na korišćenje Luke Budva broj 0209-1533/1 od 07.03.2023. godine Materijal Zaključci
27.12Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji (predlagači poslanici: Vasilije Čarapić, Darko Dragović, Boris Pejović, Dražen Petrić, Jelena Nedović, Miodrag Laković, Nikolla Camaj, Boris Bogdanović, Zdenka Popović, Anđela Vojinović, Nikola Rovčanin, Albin Ćeman, Momčilo Leković i Duško Stijović) Materijal Zaključci
27.13Predlog mišljenja na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju (predlagači poslanici: Vasilije Čarapić, Darko Dragović, Boris Pejović, Dražen Petrić, Jelena Nedović, Miodrag Laković, Nikolla Camaj, Boris Bogdanović, Zdenka Popović, Anđela Vojinović, Nikola Rovčanin, Albin Ćeman, Momčilo Leković i Duško Stijović) Materijal Zaključci
28.Na uvid:
28.1Izvještaj o učešću ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića i ministra odbrane Dragana Krapovića na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, Minhen, SR Njemačka, 16 - 18. februar 2024. godine Materijal
28.2Izvještaj sa posjete ministra odbrane Dragana Krapovića Republici Albaniji, povodom prisustva inauguraciji NATO vazduhoplovne baze, Kučova, Republika Albanija, 4. marta 2024. godine Materijal
28.3Izvještaj o radu Međuresorske radne grupe za izradu analize o stalnim i privremenim radnim tijelima koje je obrazovala Vlada Crne Gore, za februar 2024. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?