Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 35. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 28.12.2022. 15:24 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 35. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova mr Mirka Kovačevića,
 2. donijela Rješenje o određivanju mr Mirka Kovačevića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova,
 3. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zorana Kujovića,
 4. donijela Rješenje o određivanju Zorana Kujovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
 5. donijela Rješenje o određivanju Vere Keljanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 6. donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Snežane Popović,
 7. donijela Rješenje o određivanju Ljubinke Ivanović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za kapitalne i IPA projekte u Ministarstvu kapitalnih investicija,
 8. utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Ukrajini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu,
 9. utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Jermeniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu,
 10. utvrdila Predlog da se Dragica Ponorac opozove sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Gruziji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu,
 11. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u sastavu: predsjednik, prof. dr Dragan Bogojević, i članovi/ce: Marjan Miljić, prof. dr Vesna Kilibarda, mr Boban Batrićević i Đurđa Martinović,
 12. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ u sastavu: predsjednica, prof. dr Tatjana Jovović, i članovi/ce: dr Gojko Čelebić, mr Ksenija Rakočević i Petar Pejaković,
 13. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Crnogorska kinoteka u sastavu: predsjednik, dr Zoran Koprivica, i članovi/ce: Aleksandar Bečanović, Varja Đukić, mr Snežana Pejović i Zdenka Perović,
 14. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Crnogorska kinoteka u sastavu: predsjednik, Aleksandar Bečanović, i članovi/ce: Bashkim Alaj, Vahida Hasanaga Nimanbegu, Nikola Nikolić i Nataša Kovač Martinović,
 15. donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište Bojana Martinovića i Gorana Bulajića,
 16. donijela Rješenje o imenovanju Gojka Berkuljana i Budimira Rašovića za članove Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište,
 17. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Kraljevsko pozorište „Zetski dom” u sastavu: predsjednik, dr Nenad Vujadinović, i članovi/ce: Žaklina Oštir, mr Jelena Martinović Bogojević, Milovan Radojević i Đorđe Dragićević,
 18. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Kraljevsko pozorište „Zetski dom” u sastavu: predsjednik, prof. dr Nenad Vujadinović, i članovi/ce: Mirjana Medojević, Arlinda Lulgjuraj, mr Dina Kukalj i Goran Radović,
 19. donijela Rješenje o razrješenju Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore u sastavu: predsjednik, Đuro Prijić, i članovi/ce: Dragana Lalošević, Vesna Prlja, Draško Dragaš i Slavko Dabinović,
 20. donijela Rješenje o imenovanju Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore u sastavu: predsjednik, Stevan Kordić, i članovi/ce: Petar Martinović, Don Robert Tonsati, Živko Radović i Radojka Abramović,
 21. donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta JU Muzički centar Crne Gore Marinka Pavićevića i Vanje Vukčević,
 22. donijela Rješenje o imenovanju Tijane Ilić za članicu Savjeta JU Muzički centar Crne Gore,
 23. donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore Jelene Božović,
 24. donijela Rješenje o imenovanju Dragana Radovića za člana Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore,
 25. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave prihoda i carina Vladimira Bulajića,
 26. donijela Rješenje o određivanju Vladimira Bulajića za vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda i carina,
 27. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću u Upravi prihoda i carina Andriji Ćetkoviću,
 28. donijela Rješenje o određivanju Andrije Ćetkovića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za igre na sreću u Upravi prihoda i carina,
 29. donijela Rješenje o postavljenju Jelene Jovetić za generalnu direktoricu Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija,
 30. donijela Rješenje o postavljenju Svetlane Vukićević za generalnu direktoricu Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija,
 31. donijela Rješenje o postavljenju Biljane Peranović za generalnu direktoricu Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija,
 32. donijela Rješenje o postavljenju Milene Živanović za generalnu direktoricu Direktorata za imovinsko - pravne poslove u Ministarstvu finansija,
 33. donijela Rješenje o postavljenju Bojana Paunovića za generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija,
 34. donijela Rješenje o postavljenju Anje Amidžić za generalnu direktoricu Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija,
 35. donijela Rješenje o postavljenju Jelene Davidović za generalnu direktoricu Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija,
 36. donijela Rješenje o postavljenju Minasa Trubljanina za generalnog direktora Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola u Ministarstvu finansija,
 37. donijela Rješenje o postavljenju Danka Dragovića za generalnog direktora Direktorata za ekonomsko - finansijski sistem u Ministarstvu finansija,
 38. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Dušanki Vujisić,
 39. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Svetlani Krgović,
 40. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Tatjani Vujisić,
 41. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Jeleni Đukić,
 42. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Mariji Mrvaljević,
 43. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćniku direktora Uprave prihoda i carina Bojanu Andrejeviću,
 44. donijela Rješenje o određivanju Tatjane Vujisić za vršiteljku dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 45. donijela Rješenje o određivanju Danila Potpare za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 46. donijela Rješenje o određivanju Bojana Andrejevića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 47. donijela Rješenje o određivanju Jaha Demića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 48. donijela Rješenje o određivanju Biljane Jelić za vršiteljku dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina,
 49. donijela Rješenje o određivanju Gojka Kalezića za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina i
 50. donijela Rješenje o određivanju Jelene Đukić za vršiteljku dužnosti pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina.

35. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju Materijal Zaključci
4.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani Materijal Zaključci
5.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
6.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija s Izvještajem sa javne rasprave Materijal Zaključci
7.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o dodacima hrani za životinje i premiksima koji se mogu stavljati na tržište ⃰ Materijal Zaključci
8.Predlog uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla ⃰ Materijal Zaključci
9.Predlozi odluka o dodjeli lovišta Podgorica II“, „Cetinje“, „Grahovo“, „Danilovgrad“, „Šavnik“, „Kotor“, „Morača“, „Plužine“, „Podgorica I“, „Podgorica III“, „Bijelo Polje“, „Žabljak“, „Hridsko jezero“, „Maja Karanfili“, „Ulcinj“, „Bar“ i „Bratogošt“ na korišćenje sa predlozima ugovora i Izvještajem o sprovedenim aktivnostima na realizaciji Konkursa za dodjelu lovišta na korišćenje u 20 Materijal Zaključci
10.Predlog odluke o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana Crne Gore Materijal Zaključci
11.Predlog odluke o obrazovanju pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava Materijal Zaključci
12.Predlog odluke o obrazovanju pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost Materijal Zaključci
13.Predlog granskog kolektivnog ugovora za socijalnu djelatnost Materijal Zaključci
14.Predlog nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023 -2024 Materijal Zaključci
15.Informacija o unapređenju mreže organa državne uprave Materijal Zaključci
16.Informacija o implementaciji certification authority (CA) Materijal Zaključci
17.Informacija o obezbjeđivanju poslovnih prostorija ze potrebe ReSPA, sa predlogom zaključaka za rješavanje nedostajućih prostornih kapaciteta za kratkoročne i dugoročne potrebe i programe Ministarstva javne uprave Materijal Zaključci
18.Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, za 2021. godinu Materijal Zaključci
19.Predlog opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru, za period od 2023. do 2028. godine Materijal Zaključci
20.Informacija o primjeni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda („Službeni list CG“, br. 68/22 i 69/22) Materijal Zaključci
21.Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2021. godini Materijal Zaključci
22.Izvještaj o radu Mješovitih komisija za sprovođenje Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori i Ugovora o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori Materijal Zaključci
23.Informacija o analizi postojećeg stanja i potrebi rješavanja pitanja prostornih kapaciteta pravosudnih organa u Glavnom gradu Podgorici Materijal Zaključci
24.Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. juna do 5. decembra 2022. godine Materijal Zaključci
25.Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine Materijal Zaključci
26.Informacija o kreditnom zaduženju privrednog društva DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“, u visini od 2.000.000,00 eura Materijal Zaključci
27.Informacija o rješavanju stambenih potreba lica u službi u Vojsci Crne Gore i zaposlenih u Ministarstvu odbrane Materijal Zaključci
28.Informacija o aktivnostima na uspostavljanju Regionalnog centra za sajber bezbjednost i razvoj sajber kapaciteta (WB3C) Materijal Zaključci
29.Informacija o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore za period januar - jun 2022. godine Materijal Zaključci
30.Informacija o aktivnostima na realizaciji razvojnih projekata na unapređenju turističke infrastrukture, za period januar - jun 2022. godine Materijal Zaključci
31.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period januar - jun 2022. godine Materijal Zaključci
32.Informacija o zaključivanju Aneksa 3 Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području KO Bijela s Predlogom aneksa 3 Materijal Zaključci
33.Informacija o poništenju Odluke Vlade Crne Gore broj 07-3242 od 18. 6. 2020. godine Materijal Zaključci
34.Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2023. godinu Materijal Zaključci
35.Zahtjev za davanje saglasnosti za obezbjeđenje adekvatnog poslovnog postora za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorata za plaćanja /IPARD Agencije Materijal Zaključci
36.Kadrovska pitanja Zaključci
36.1Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal
36.2Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Materijal
36.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
36.4Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Materijal
36.5Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za geologiju i rudarstvo u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
36.6Predlog za razrješenje članice Upravnog odbora Fonda za obeštećenje Materijal
36.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za kapitalne i IPA projekte u Ministarstvu kapitalnih investicija Materijal
36.8Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Ukrajini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu Materijal
36.9Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Jermeniji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu Materijal
36.10Predlog za opoziv izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Gruziji, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu Materijal
36.11Predlog za razrješenje Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Materijal
36.12Predlog za imenovanje Savjeta JU Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević“ Materijal
36.13Predlog za razrješenje Savjeta JU Crnogorska kinoteka Materijal
36.14Predlog za imenovanje Savjeta JU Crnogorska kinoteka Materijal
36.15Predlog za razrješenje dva člana Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište Materijal
36.16Predlog za imenovanje dva člana Savjeta JU Crnogorsko narodno pozorište Materijal
36.17Predlog za razrješenje Savjeta JU Kraljevsko pozorište “Zetski dom” Materijal
36.18Predlog za imenovanje Savjeta JU Kraljevsko pozorište “Zetski dom” Materijal
36.19Predlog za razrješenje Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore Materijal
36.20Predlog za imenovanje Savjeta JU Pomorski muzej Crne Gore Materijal
36.21Predlog za razrješenje dva člana Savjeta JU Muzički centar Crne Gore Materijal
36.22Predlog za imenovanje člana Savjeta JU Muzički centar Crne Gore Materijal
36.23Predlog za razrješenje članice Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore Materijal
36.24Predlog za imenovanje člana Savjeta JU Narodni muzej Crne Gore Materijal
36.25Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.26Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.27Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.28Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za igre na sreću Materijal
36.29Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija Materijal
36.30Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata državnog trezora u Ministarstvu finansija Materijal
36.31Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija Materijal
36.32Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za imovinsko - pravne poslove u Ministarstvu finansija Materijal
36.33Prijedlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija Materijal
36.34Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija Materijal
36.35Predlog za postavljenje generalne direktorice Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija Materijal
36.36Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola u Ministarstvu finansija Materijal
36.37Predlog za postavljenje generalnog direktora Direktorata za ekonomsko - finansijski sistem u Ministarstvu finansija Materijal
36.38Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.39Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.40Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.41Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.42Predlog za prestanak mandata pomoćnici direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.43Predlog za prestanak mandata pomoćniku direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.44Predlog za određivanje v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.45Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.46Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
36.47Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.48Predlog za određivanje v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.49Predlog za određivanje v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina Materijal
36.50Predlog za određivanje v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
37.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave Materijal Zaključci
38.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore Materijal Zaključci
39.Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Evropske unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u „Customs“, programu Unije za saradnju u polju carine Materijal Zaključci
40.Predlog odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi „Expo 2025 Osaka“ Materijal Zaključci
41.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih iskaza „Radio-difuznog centra“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu Materijal Zaključci
42.Predlog odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije“ - Podgorica Materijal Zaključci
43.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Pljevlja radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje sportsko rekreativnog centra Materijal Zaključci
44.Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Opštini Kolašin za prenos prava svojine na nepokretnostima u državnoj svojini - Opština Kolašin, i to: kat. parcele br. 51/5, površine 1.406 m² i kat. parcele br. 50, pomoćna zgrada površine 363(bez rasprave) Materijal Zaključci
45.Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu „Obnovljivi izvori energije“ d.o.o. Podgorica (bez rasprave) Materijal Zaključci
46.Predlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal Zaključci
47.Predlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja Materijal Zaključci
48.Informacija o potpisivanju novog Tehničkog sporazuma između sponzorskih nacija u okviru NATO Centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu i Federalnog ministra odbrane Republike Austrije, u vezi sa doprinosom operativnom radu (bez rasprave) Materijal Zaključci
49.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Savjeta za sajber bezbjednost Ujedinjenih Arapskih Emirata i Ministarstva javne uprave Crne Gore o sajber bezbjednosti i sajber saradnji Materijal Zaključci
50.Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3770, sa sjednice od 7. decembra 2017. godine Materijal Zaključci
51.Četvrti izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom (prva polovina 2021. i 2022. godina) Materijal Zaključci
52.Peti izvještaj o realizaciji Nacionalnog programa za unaprjeđenje objekata za proizvode životinjskog porijekla i objekata za nus proizvode životinjskog porijekla Materijal Zaključci
53.Godišnji izvještaj o realizaciji Plana upravljanja nus proizvodima životinjskog porijekla koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi sa Predlogom akcionog plana (period od 1. novembra 2020. godine do 1. decembra 2022. godine) Materijal Zaključci
54.Informacija o aktivnostima na valorizaciji turističkih lokaliteta koji su u prethodnom periodu bili predmet privatizacije Materijal Zaključci
55.Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja za 2021. godinu za Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore Materijal Zaključci
56.Informacija u vezi zahtjeva Opštine Kotor i Mjesne zajednice Prčanj za postavljanje privremenog objekta za dječiju zabavu sa Predlogom odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća koja sadrži Predlog sporazuma o regulisanju međusobnih prava (bez rasprave) Materijal Zaključci
57.Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period jun - decembar 2022. godine Materijal Zaključci
58.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i ekspolataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Milošev krš”, Prijestonica Cetinje s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji (bez rasprave) Materijal Zaključci
59.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Durmitor“ Materijal Zaključci
60.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Durmitor“ Materijal Zaključci
61.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Skadarsko jezero” Materijal Zaključci
62.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Ministarstvu unutrašnjih poslova - Upravi policije - Regionalnom centru bezbjednosti „Centar“ Materijal Zaključci
63.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Materijal Zaključci
64.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Materijal Zaključci
65.Informacija o ustupanju na raspolaganje putničkog motornog vozila Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Materijal Zaključci
66.Izvještaj sa XV sastanka Pododbora za trgovnu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, 4. oktobra 2022. godine, Podgorica Materijal Zaključci
67.Predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma - Direktorata za inspekcijski nadzor - Urbanističko-građevinske inspekcije i Sekretarijata za uređenje prostora (bez rasprave) Materijal Zaključci
68.Predlog platforme za učešće ministarke nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Biljane Šćepanović, na Nedjelji održivosti u Abu Dabiju (Abu Dhabi Sustainability Week-ADSW), Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), 14-19. januar 2023. godine(bez rasprave) Materijal Zaključci
69.Predlog za preusmjeravanje sredstava sa potrošačke jedinice Skupština Crne Gore na potrošačku jedinicu Ministarstvo rada i socijalnog staranja Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTVALJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
70.Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Rožaje Materijal Zaključci
71.Predlog za pokretanje postupka prodaje drveta u NP Durmitor Materijal Zaključci
72.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu dva radna mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2022. godinu Materijal Zaključci
73.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta generalni\a direktor\ica Direktorata za inspekcijske poslove u Ministarstvu kapitalnih investicija, koje nije predviđeno Kadrovskim planom za 2022. godinu Materijal Zaključci
74.Pitanja i predlozi
74.1Predlog za finansijsku podršku projektu izrade studije izvodljivosti za međunarodni univerzitet „DULCINEA“, opština Ulcinj Materijal Zaključci
74.2Zahtjev za davanje saglasnosti za plaćanje naknada Projektnog odbora za praćenje realizacije Ugovora o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Materijal Zaključci
74.3Predlog za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve Materijal Zaključci
74.4Predlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za prodaju čelične konstrukcije (stubovi i krovni nosači kao otpadno željezo i lim), bivše hale EI "Obod" - objekat br. 23 , evidentirane u LN br. 413 KO Cetinje I - Cetinje Materijal Zaključci
74.5Informacija o potpisivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe poslovanja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Materijal Zaključci
74.6Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima Materijal Zaključci
74.7Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Ulcinj radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje objekta za sport i rekreaciju Materijal Zaključci
74.8Informacija o obezbjeđivanju sredstava iz Tekuće budžetske rezerve Službenom listu Crne Gore po osnovu objavljivanja propisa i drugih akata Vlade Crne Gore Materijal Zaključci
74.9Informacija o sprovedenom upravnom nadzoru nad radom Skupštine Glavnog grada Podgorica Materijal Zaključci
74.10Predlog za davanje saglasnosti na praznik opštine Mojkovac Materijal Zaključci
74.11Predlog za davanje saglasnosti za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara Materijal Zaključci
74.12Predlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova Materijal Zaključci
74.13Predlog uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje lijeka sa osnovne i doplatne liste ljekova Materijal Zaključci
74.14Predlog odluke o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
74.15Predlog odluke o visini naknada za predsjednika i članove Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“ Materijal Zaključci
74.16Informacija o realizaciji ugovora na implementaciji Informacionog sistema za monitoring potrošnje energije i vode u javnom sektoru sa predlogom aneksa ugovora za Faze 2 i 3 Materijal Zaključci
74.17Informacija o realizaciji projekta „Rekonstrukcija obalne zone - trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru, Opština Bar (faza I projektne dokumentacije) - faza II izvođenje radova sa Predlogom ugovora o realizaciji Materijal Zaključci
74.18Predlog odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje aukcije za dodjelu emisionih kredita Materijal Zaključci
74.19Predlog urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, po zahtjevu advokata Miloša Komnenića iz Advokatske kancelarije Materijal Zaključci
74.20Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-6644/2, od 27. oktobra 2022. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?