Saopštenje o odluci Vlade Crne Gore donijetoj na telefonskoj sjednici održanoj 18. aprila 2024. godine

Objavljeno: 19.04.2024. 07:33 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 18. aprila 2024. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila Informaciju o potpisivanju Deklaracije o djeci, mladima i klimatskim promjenama i prihvatila tekst Deklaracije.

18.04.2024.

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Informacija o potpisivanju Deklaracije o djeci, mladima i klimatskim promjenama sa predlogom Deklaracije Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?