Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 23. juna 2022. godine

Objavljeno: 23.06.2022. 18:42 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 23. juna 2022. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila više kadrovskih rješenja. U tom kontekstu, Vlada je:

  1. predložila Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar da za članove Odbora direktora izabere: Vladimira Božovića, Seheru Kalender, Radovana Orlandića i Selvedina Tahirovića,
  2. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na XXI redovnoj Skupštini akcionara „Barska plovidba“ AD Bar,
  3. predložila Skupštini akcionara “Crnogorske plovidbe” AD Kotor da se za članove Odbora direktora izabere: Tenu Božović, Nemanju Petrovića, Milana Popovića, Ahmeta Markaševića i Ivanu Kečinu,
  4. odredila Snežanu Đurković za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara “Crnogorske plovidbe” AD Kotor,
  5. predložila Skupštini akcionara AD „Marina“ Bar da za članove Odbora direktora izabere: Safeta Kočana, Danielu Đurović, Ammara Borančića i Milorada Lekovića,
  6. odredila Dina Tutundžića za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na XXI redovnoj Skupštini akcionara AD „Marina“ Bar i
  7. odredila Oliveru Stojanović za punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na ponovljenoj XXI redovnoj Skupštini akcionara „Prekookeanska plovidba“ AD Bar.

23. jun 2022. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog za izbor članova Odbora direktora,, Barska plovidba" Materijal
2.Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na XXI redovnoj Skupštini akcionara "Barska plovidba" AD Bar Materijal
3.Predlog za izbor članova Odbora direktora ,,Crnogorske plovidbe” AD Kotor Materijal
4.Ovlašćenje za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala države Crne Gore, na redovnoj Skupštini akcionara “Crnogorske plovidbe” AD Kotor Materijal
5.Predlog za izbor članova Odbora direktora AD „Marina“ Bar Materijal
6.Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala države Crne Gore, na XXI redovnoj Skupštini akcionara AD „Marina“ Bar Materijal
7.Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala države Crne Gore, na ponovljenoj XXI redovnoj Skupštini akcionara „Prekookeanska plovidba“ AD Bar Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?