Saopštenje o odluci Vlade Crne Gore donijetoj na telefonskoj sjednici održanoj 11. maja 2024. godine

Objavljeno: 13.05.2024. 07:22 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 11. maja 2024. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila Informaciju o finansiranju organizacije Samita lidera zemalja Zapadnog Balkana (WB6) o Planu rasta, koji će biti održan 15. i 16. maja 2024. godine u Kotoru. 

11.05.2024. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Informacija o finansiranju organizacije Samita lidera zemalja Zapadnog Balkana (WB6) o Planu rasta, koji će biti održan 15. i 16. maja 2024. godine u Kotoru Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?