Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 14. maja 2024. godine

Objavljeno: 15.05.2024. 07:15 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 14. maja 2024. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, odlučila o:

  1. Informaciji o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 08-013/24-1828/2, od 4. aprila 2024. godine, sa sjednice od 28. marta 2024. godine,
  2. Predlogu za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3671/2, od 23. juna 2022. godine, sa sjednice od 17. juna 2022. godine i
  3. Predlogu platforme za učešće ministra energetike i rudarstva prof. dr Saše Mujovića na SEEnergy konferenciji, koja će se održati 16. i 17. maja 2024. godine, u Celju, Republika Slovenija.

14.05.2024. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 08-013/24-1828/2, od 4. aprila 2024. godine, sa sjednice od 28. marta 2024. godine Materijal
2.Predlog za izmjenu i dopunu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-3671/2, od 23. juna 2022. godine, sa sjednice od 17. juna 2022. godine Materijal
3.Predlog platforme za učešće ministra energetike i rudarstva prof. dr Saše Mujovića na SEEnergy konferenciji, koja će se održati 16. i 17. maja 2024. godine, u Celju, Republika Slovenija Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?