Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 29. decembra 2022. godine

Objavljeno: 30.12.2022. 08:54 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 29. decembra 2022. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika.

Donijeta je Odluka o izmjenama Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja.

Vlada je usvojila Informaciju o predlogu granskog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete i prihvatila Granski kolektivni ugovor.

Takođe, usvojena je i Informacija o predlogu granskog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama granskog kolektivnog ugovora ugovora za ustanove učeničkog i studentskog standarda i prihvaćen Granski kolektivni ugovor.

Vlada je dala saglasnost za popunu radnog mjesta koje nije predviđeno Kadrovskim planom Ministarstva kapitalnih investicija za 2022. godinu.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je donijela:

  • Rješenje o postavljenju Stevana Đurišića za generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja,
  • Rješenje o postavljenju Nade Milatović za sekretarku Ministarstva zdravlja,
  • Rješenje o određivanju Svetlane Krgović za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina - rukovoditeljke Sektora za velike poreske obveznike,
  • Rješenje o određivanju Vesne Brajović za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina - rukovoditeljke Sektora za usluge i registraciju i
  • Rješenje o imenovanju Nikole Purića i Dejana Raspopovića za članove Savjeta Agencije za nadzor osiguranja.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi sufinansiranja programa sportskih organizacija, dodjeli premija sportistima i naknade za sportistu za ostvareni rezultat.

29. decembar 2022. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog uredbe o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika Materijal Zaključci
2.Predlog odluke o izmjenama Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja Materijal Zaključci
3.Informacija o Predlogu granskog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete, s Predlogom granskog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete Materijal Zaključci
4.Informacija o Predlogu granskog kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za ustanove učeničkog i studentskog standarda Materijal Zaključci
5.Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnog mjesta koje nije predvidjeno kardovskim planom za 2022.godinu Materijal Zaključci
6.Kadrovska pitanja Zaključci
6.1Predlog za imenovanje generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Materijal
6.2Predlog za postavljanje sekretarke Ministarstva zdravlja Materijal
6.3Predlog za određivanje v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
6.4Predlog za određivanje v.d. pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina Materijal
6.5Prijedlog za imenovanje članova Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Materijal
7.Informacija o potrebi sufinansiranja programa sportskih organizacija, dodjeli premija sportistima i naknade za sportistu za ostvareni rezultat Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?