Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 4. januara 2024. godine

Objavljeno: 04.01.2024. 14:25 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 4. januara 2024. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, odlučila o:

  1. Informaciji o ukidanju Uprave za katastar i državnu imovinu, odnosno o uspostavljanju i početku rada Uprave za nekretnine i Uprave za državnu imovinu
  2. Informaciji o upravljanju i koordinaciji radom Poreske uprave
  3. Predlogu platforme za učešće ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića na Međunarodnom sajmu turizma "New York Travel & Adventure Show", 27-28. januara 2024. godine, Njujork, Sjedinjene Američke Države
  4. Zahtjevu za vanredno zasijedanje Skupštine Crne Gore
  5. Kadrovskim pitanjima:

5.1. Predlogu za prestanak mandata direktora Uprave za katastar i državnu imovinu

5.2. Predlogu za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za katastar i državnu imovinu

5.3. Predlogu za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za katastar i državnu imovinu

5.4. Predlogu za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija

5.5. Predlogu za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija

5.6. Predlogu za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za ekonomsko-finansijski sistem u Ministarstvu finansija

5.7. Predlogu za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija

5.8. Predlogu za prestanak mandata direktora Uprave prihoda i carina

 

04.01.2024. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Informacija o ukidanju Uprave za katastar i državnu imovinu, odnosno o uspostavljanju i početku rada Uprave za nekretnine i Uprave za državnu imovinu Materijal Zaključci
2.Informacija o upravljanju i koordinaciji radom Poreske uprave Materijal Zaključci
3.Predlog platforme za učešće ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića na Međunarodnom sajmu turizma "New York Travel & Adventure Show", 27-28. januara 2024. godine, Njujork, Sjedinjene Američke Države Materijal Zaključci
4.Zahtjev za vanredno zasijedanje Skupštine Crne Gore Materijal Zaključci
5.Kadrovska pitanja Zaključci
5.1Predlog za prestanak mandata direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Materijal
5.2Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Materijal
5.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave za katastar i državnu imovinu Materijal
5.4Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija Materijal
5.5Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija Materijal
5.6Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za ekonomsko-finansijski sistem u Ministarstvu finansija Materijal
5.7Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za upravljačku strukturu u Ministarstvu finansija Materijal
5.8Predlog za prestanak mandata direktora Uprave prihoda i carina Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?