Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 6. juna 2024. godine

Objavljeno: 06.06.2024. 20:48 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 6. juna 2024. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila izmjene zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 08-040/24-2893/2 i broj: 08-040/24-2892/2 od 29. maja 2024. godine, sa sjednice od 29. maja 2024. godine.

06.06.2024. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-040/24-2893/2, od 29. maja 2024. godine, sa sjednice od 29. maja 2024. godine Materijal
2.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-040/24-2892/2, od 29. maja 2024. godine, sa sjednice od 29. maja 2024. godine Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?