Saradnja Austrije i Crne Gore u oblasti turizma

Objavljeno: 26.10.2022. 06:02 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Generalna direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu, Aleksandra Gardašević Slavuljica, i samostalna savjetnica Tamara Đukić, održale su online sastanak sa predstavnicima Ministarstva turizma Austrije: gospodinom Georgom Kirchmairom, šefom administracije u ministarstvu,  gospođom Monikom Klinger, pomoćnicom ministra za međunarodnu saradnju u oblasti turizma i Adrianom Gasserom, pomoćnikom gospođe Klinger.

Tema sastanka su bili brojni izazovi sa kojima se suočava globalni turizam.  Takođe, kolege iz Austrije dale konkretne sugestije koje se tiču razvoja crnogorskog turističkog proizvoda, promocije i boljeg povezivanja stejkholdera na svim nivoima.

U fokusu razgovora su bili ruralni i kulturni turizam sa aspekta održivosti ali i postojeća avio povezanost dvije zemlje, koja je od posebnog značaja, i čiji potencijali moraju biti dodatno iskorišćeni.

U budućim kontaktima sa predstavnicima Ministarstva turizma Austrije, slijedi ostvarivanje saradnje sa relevantnim institucijama i organizacijama iz oblasti turizma dvije države.

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?