Sastanak državnog sekretara Šahmanovića sa predstvanicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Objavljeno: 17.03.2023. 19:19 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Državni sekretar Admir Šahmanović i predstavnici Direktorata za vazdušni saobraćaj održali su danas sastanak sa predstavnicima Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Ovom prilikom sa direktorom za civilno vazduhoplovstvo Zoranom Maksimovićem razgovarali su o rezultatima rada u prethodnoj, planovima u 2023. godini, kao i mehanizmima podrške koju resorno ministartsvo planira pružiti ovom vaznom subjektu u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

Na sastanku se između ostalog razgovaralo o određenim stavkama u cilju unapređenja funkcionisanja vazdušnog saobraćaja, kao i  o stvaranju uslova za otvaranje novih avio linija. Takođe, akcenat je stavljen na sertifikaciji crnogorskih vazdušnih luka i preduzeti su dalji koraci po tom osnovu.

Sagovornici su se takođe saglasili da  za seftifikaciju aerodroma Podgorica možemo očekivati  brzo okončanje ovog postupka. Takođe, na sastanku je bilo riječi i o unapređenju saradnje sa ostalim vazduhoplovnim subjektima .

Šahmanović -ACV

Podsjećamo da Agencija za civilno vazduhoplovstvo posluje u skladu sa krovnim međunarodnim institucjama iz ove oblasti i samim tim podleže redovnoj provjeri, tzv audit, čiji je primarni cilj provjera stepena usaglašenosti sa standardima i preporukama ICAO-a. Audit  Icao –a za oblast bezbjednosti očekujemo u septembru ove godine. Ranijim izvještajima je nakon sprovedenih audita , konstatovano da Agencija za civilno vazduhoplovstvo ostvaruje značajne rezultate, na zadovoljstvo svih vazduhoplovnih subjekata, što je jedan od pokazatelja uspjeha rada ovog preduzeća.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?