Savjet za reformu je dao podršku Predlogu strategije reforme javne uprave 2022-2026.

Objavljeno: 21.12.2021. 08:54 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Savjet za reformu javne uprave dao je podršku Predlogu strategije reforme javne uprave 2022-2026, koja će doprinijeti da javna uprava bude efikasna i optimizirana, u skladu sa interesima i potrebama građana.

Predsjednik Vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, kazao je tokom treće sjednice Savjeta da je osnovna karakteristika sa kojom se rukovodi Vlada na čijem je čelu da se strategija donosi da bi se primjenjivala u praksi.

Akcioni plan treba da obezbijedi rezultate koji su vidljivi. Nadam se da će ovakav ambiciozni tip Strategije biti mjera dobrog informisanja i što je najvažnije da će doprinijeti da javna uprava bude efikasna i optimizirana, po mjeri Crne Gore i na dobrobit građana, saopštio je premijer Krivokapić.

Premijer je poručio i da put optimizacije i efikasnosti reforme javne uprave mora biti prioritet, ocjenjujući potrebu da bude realan, izvodljiv i da doprinese jačanju kriterijuma kvaliteta.

Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, kazala je da je i Evropska komisija dala podršku Predlogu strategije reforme javne uprave 2022-2026, navodeći da se nada da će taj akt sljedeće sedmice zvanično biti usvojen na sjednici Vlade.

Želim da vas informišem da smo dobili pozitivno mišljenje Evropske komisije na Strategiju, a takođe i pozitivan odgovor iz Delegacije Evropske unije i uspjeli da povučemo i da se uplati u budžet Crne Gore iznos od 2.3 miliona eura iz Sektorske budžetske podrške za reformu, rekla je Srzentić.

Istakla je da je to rezultat svih članova Savjeta, navodeći da posebnu zahvalnost duguje njenom timu i timu Ministarstva finansija i socijalnog staranja, koji su vodili intenzivne pregovore na temu sektorske budžetske podrške sa Evropskom unijom.

„Prethodni period smo iskoristili za postavljanje temelja reforme javne uprave, strateško planiranje, a naredni period, nakon usvajanja strategije, obilježiće implementacija svih planiranih aktivnosti za šta nam je podrška svih učesnika u procesu veoma bitna. Reforma javne uprave je naš zajednički cilj i snaga da osiguramo snažnu podršku Evropske unije za dalju modernizaciju javne uprave“, istakla je Srzentić.Sjednica Savjeta RJU 3Podsjećamo, ovaj strateški okvir razvijan je na inkluzivan i transparentan način, uvažavajuci sve specifičnosti sistema javne uprave i sa ciljem da se postavljenim strateškim koracima u narednom petogodišnjem periodu javna uprava u Crnoj Gori učini dostupnijom građanima i privredi, kroz brže i pouzdanije pružanje usluga, za šta je neophodno osnažiti zaposlene i omogućiti digitalizaciju procesa, kao i stvoriti uslove za smanjenje digitalnog jaza.

U narednom, petogodišnjem periodu, realizacijom aktivnosti koje su predviđene u cilju obezbjeđenja reforme javne uprave, posebna pažnja će biti usmjerena na jačanju znanja, vještina i kompetencija zaposlenih, vrednovanju učinka rada na adekvatan način i obezbjeđivanju modela za napredovanje i nagrađivanje službenika u skladu sa postignutim rezultatima. Na taj način će javna uprava u Crnoj Gori biti prepoznata kao atraktivan poslodavac koji pruža mogućnosti za usavršavanje i napredovanje svim zaposlenima.

Sjednica Savjeta za reformu javne uprave (20.12.2021.)


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?