Sedma sjednica Savjeta NID

Objavljeno: 10.01.2022. 10:07 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Sedma sjednica Savjeta za naučnoistrazivačku djelatnost (Savjet NID), održana je 24. decembra 2021. godine, u Sali za sastanke resora za nauku u okviru Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, sa početkom u 12h.

Sjednicom je predsjedavao prof. dr Vladimir Drekalović, predsjednik Savjeta.

Na VII sjednici članovi Savjeta su, nakon konsultacija sa predstavnikom Ministarstva ekonomskog razvoja dr Ivanom Tomovićem, dogovorili pravce buduće međuresorne saradnje ovog Ministarstva sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta, a za potrebe pripreme teksta Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2027).

Članovi Savjeta su dogovorili formiranje radne grupe, sastavljene od članova Savjeta i predstavnika Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, čiji će zadatak biti da u narednom periodu rade na pripremi nacrta teksta Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2027).

Sljedeća sjednica Savjeta NID očekuje se tokom januara naredne godine, dok  će tačan datum biti preciziran u predstojećem periodu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?