Sektor za poslove protokola

U Sektoru za poslove protokola obavljaju se protokolarni poslovi za potrebe Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine Crne Gore, predsjednika Vlade Crne Gore i drugih državnih organa, poslovi organizovanja međunarodnih konferencija, skupova i manifestacija koje se održavaju u Crnoj Gori, organizacioni poslovi povodom obilježavanja značajnih istorijskih događaja i državnih praznika i poslovi prevođenja sa stranih i na strane jezike, kao i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

Kontakt

Simeun Raonić

pomoćnik generalnog sekretara Vlade - rukovodilac Sektora za poslove protokola
Adresa:
Stanka Dragojevića 2
Telefon:
+382 20 242 035