Sjednica Savjeta za reformu javne uprave u novom sazivu

Objavljeno: 14.07.2021. 12:30 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Prva sjednica Savjeta za reformu javne uprave u novom sazivu kojom predsjedava prof. dr Zdravko Krivokapić, predsjednik Vlade Crne Gorebiće održana u četvrtak, 15. jula 2021. godine. 

Ciljevi Savjeta za reformu javne uprave su da, sa političkog aspekta, pruža podršku u realizaciju aktivnosti koje se odnose na organizaciju javne uprave, jačanje procesa upravljanja javnim politikama, razvoj modernog i profesionalnog službeničkog sistema, unapređenje sistema lokalne samouprave, digitalizacija i razvoj eUprave, unapređenje upravljanja javnim finansijama, unapređenje kvaliteta pružanja usluga i poslovnog okruženja, unapređenje transparentnosti i otvorenosti rada uprave u cjelini, jačanje interne i eksterne kontrole javne uprave.

Za članove Savjeta imenovani su: ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, ministar unutrašnjih poslova, Sergej Sekulović, ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, glavna pregovaračica za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, Zorka Kordić, direktorica Uprave za kadrove, Jovana Nišavić, direktor Agencije za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti, Ivan Medojević, predstavnik Zajednice opština Crne Gore, Vuksan Vuksanović, predstavnik Univerziteta Crne Gore, Ivan Radević, predstavnice nevladinig organizacija Biljana Papović i Milena Muk.

Za sekretarku Savjeta imenovana je Marija Hajduković, v.d. generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje u javnoj uprave, međunarodnu saradnju i IPA u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija.

Krajnji cilj reforme je da se obezbijedi visoki kvalitet usluge građanima, stvaranje javne uprave koja će doprinijeti ekonomskoj stabilnosti, povećanju kvaliteta života i konkurentnosti privrede, a ujedno i ispunjavanje uslova za članstvo u EU.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?