Služba za informatičku podršku

U Službi za informatičku podršku obavljaju se poslovi koji se odnose na: pružanje informatičke podrške procesu rada i odlučivanja Vlade, funkcionisanje informatičkog sistema Generalnog sekretarijata, predlaganje i preduzimanje mjera za povećanje efikasnosti i efektivnosti informacionog sistema u saradnji sa nadležnim ministarstvom, preduzimanje mjera za zaštitu podataka i povećanje bezbjednosti informacionog sistema, učestvovanje u planiranju i predlaganje nabavke informaciono-komunikacione opreme, organizovanje i preduzimanje neophodnih mjera u cilju uspostavljanja internet i intranet komunikacija, učestvovanje u projektovаnju, uspostаvljаnju i održаvаnju rаčunаrske mreže sа elementimа zаštite, stаrаnje o korišćenju rаčunаrа i mreže koju koristi Generalni sekretarijat, kao i drugi poslovi iz djelokruga Službe.

Kontakt

Služba za informatičku podršku

Adresa:
Karađorđeva bb
Telefon:
+382 20 482 860+382 20 482 890